Kotkassa vieraillut Sari Essayah: Tarvitaan sosiaaliturvan uudistaminen, joka kannustaa työn vastaanottamiseen ja auttaa ihmiset takaisin työelämään

Kristillisdemokraattien tavoitteena on puolueen kasvu ja kahdeksan kansanedustajapaikkaa.

Raimo Eerola

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah toivoo sote-uudistuksen jatkuvan parlamentaarisella valmistelulla heti uuden eduskunnan aloittaessa työnsä.
Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah toivoo sote-uudistuksen jatkuvan parlamentaarisella valmistelulla heti uuden eduskunnan aloittaessa työnsä.

Suomen Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah vieraili Kotkassa sunnuntaina. Hän osallistui Kotkan Kristillisdemokraattien paikallisosaston 50-vuotisjuhlaan kumppanuustalo Viikarissa.

Mikä on puolueenne tärkein tavoite ja millä konkreettisilla keinoilla puolue aikoo sen saavuttaa?

— Vastuullinen talouspolitiikka ja vähintään 75 prosentin työllisyysasteen saavuttaminen, koska ilman sitä meillä ei ole pohjaa hyvinvointipalveluiden rahoittamiselle.

— Tarvitaan sosiaaliturvan uudistaminen, joka kannustaa työn vastaanottamiseen ja auttaa ihmiset takaisin työelämään. Tässä KD:llä on oma kannustavan perusturvan malli. Tarvitaan myös enemmän paikallista sopimista ja yrittäjän sosiaaliturvan parantamista. Työntekijöille on taattava elinikäisen oppimisen ja työtaitojen päivittämisen mahdollisuus. Lisäksi tarvitaan työkyvyn ylläpitoa ja kuntoutusta työntekijöille.

Mihin kannatukseen puolue on tyytyväinen vaaleissa?

— Puolue tavoittelee vaalivoittoa, joten kasvua haetaan. Puoluehallitus listasi tavoitteeksi kahdeksan kansanedustajaa.

Jos puolue on seuraavassa hallituksessa, ketkä olisivat mieluisimpia hallituskumppaneita?

— Hallitusohjelma ratkaisee eli kaikkien kanssa tullaan toimeen.

Miten sote-tilanteessa päästään eteenpäin ja millä aikataululla?

— Aloittamalla parlamentaarinen valmistelu heti ja ottamalla viime ja tämän hallituskauden valmistelusta parhaat osat käyttöön.

— KD kehittäisi sotea seuraavasti: Tarvitaan peruskuntia suuremmat järjestämisvastuussa olevat sote-alueet, joiden lukumäärä olisi määritettävä palvelujen kautta asiantuntijanäkemyksiä kuunnellen. Sote-alueilla on oltava laaja vapaus ilman keskittämispakkoa päättää siitä, miten palvelut tuotetaan. Kunnat voisivat edelleen tuottaa palveluita, mutta nämä palvelut koordinoitaisiin osaksi suurempaa hallinnollista kokonaisuutta.

— Valinnanvapautta laajennetaan hallitusti palvelusetelien ja henkilökohtaisen budjetoinnin avulla. Työterveyshuolto ja Kela-korvaukset pitää pääosin säilyttää. Sote-alueen rahoituksen tulee perustua valtionosuusjärjestelmään ja nykyisen tasoiseen kuntaveroon sisältyvään sote-osuuteen.

Miten puolue auttaisi koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevaa nuorta?

— Nuorille on taattava nuorisotakuun ja ohjaamo-toiminnan kaltaisten tukipalveluiden jatkuminen eli jokaiselle alle 25-vuotiaalle on saatava paikka joko työpajaan, tuettuun työhön tai opiskelemaan.

— Tarvitaan myös perusopetuksen jälkeen mahdollisuus 10. luokkaan, joka on monissa kunnissa lopetettu. Oppimateriaalilisä auttaa vähävaraisimpia opiskelussa.