Tarkista e-laskut, sähköpostiosoitteet ja päivystysnumerot — Ainakin nämä muuttuvat vuodenvaihteessa, kun uudistettu Kaakon kaksikko aloittaa toimintansa

Miehikkälän koulu ja Virolahden yläkoulu ja lukio saavat uuden rehtorin. Rakennusvalvonta muuttaa Miehikkälään. Uuden hallintojohtajan haku käynnistyy alkuvuodesta.

Jussi lopperi

Varhaiskasvatus ja esiopetus siirtyvät Virolahden kunnan järjestämisvastuulta Miehikkälälle.
Varhaiskasvatus ja esiopetus siirtyvät Virolahden kunnan järjestämisvastuulta Miehikkälälle.

Virolahden ja Miehikkälän muodostama Kaakon kaksikko on kokenut täysremontin. Kaakon kaksikko 2.0 aloittaa toimintansa vuoden alusta ja sen myötä muuttuu myös moni käytännön asia.

Uudistuksen myötä tekninen toimi ja rakennusvalvonta siirtyvät Virolahden järjestämisvastuulta Miehikkälään. Teknisen toimen nimi muuttuu, toimialan uudeksi nimeksi tulee tekniset- ja ympäristöpalvelut. Niiden hallinto ja rakennusvalvonnan asiakaspalvelu muuttavat Virojoelta Miehikkälän kunnantalolle. Virojoelle tulee asiakaspalvelupiste, joka tulee olemaan auki yhden päivän viikossa. Sen sijoituspaikka ja aukioloajat ratkeavat myöhemmin.

Kiinteistöjen vikailmoitukset voi jatkossa tehdä työaikana työnjohtaja Antti Nokalle. Kunnallistekniikan vikailmoituksista vastaa työnjohtaja Kari Uutela. Työajan ulkopuolella päivystää jatkossa vain yksi henkilö molempien kuntien alueella.

Uudet sähköpostiosoitteet

Osa henkilöstön sähköpostiosoitteista vaihtuu vuoden alussa. Tekniset- ja ympäristöpalvelut -toimialan alla työskentelevien sähköpostiosoite on jatkossa etunimi.sukunimi@miehikkala.fi ja sivistys- ja hyvinvointipalveluissa työskentelevien etunimi.sukunimi@virolahti.fi.

Sähköpostiosoite määrittyy siis sen mukaan, kumman kunnan järjestämisvastuulla kyseinen toimiala on, ei henkilöstön fyysisen sijoituspaikan.

— Esimerkiksi Miehikkälän koululla työskentelevän henkilön sähköpostin loppuosa on siis jatkossa @virolahti.fi. Tämä voi vähän hämätä, hallintojohtaja Veli-Matti Pulli toteaa.

Varhaiskasvatus ja esiopetus siirtyvät Miehikkälän järjestämisvastuulta Virolahdelle. Ne kuuluivat aiemmin sosiaali- ja terveystoimen alaisuuteen, joka on Kymsoten myötä siirtynyt kokonaan pois Kaakon kaksikolta. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakasmaksut maksetaan jatkossa siis eri kunnalle.

Asia on tärkeää huomioida varsinkin, jos käytössä on e-lasku toistuvana maksuna.

Uusi rehtori ja hallintojohtaja

Uudistuksen myötä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden esimiehenä toimii sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen. Hän jatkaa alueen neljän alakoulun esimiehenä, jokaisessa toimipisteessä jatkavat edelleen koulunjohtajat.

Hyttinen on toiminut tähän asti myös Miehikkälän yläkoulun ja Virolahden yläkoulun ja lukion rehtorina. Rehtorin työ päätettiin kuitenkin eriyttää ja Kaakon kaksikkoon perustettiin sitä varten uusi virka. Rehtoriksi on valittu Merja Heinäaho.

Tekniset- ja ympäristöpalvelut -toimialan johtajana toimii jatkossa Markku Uski. Kaakon kaksikon talous- ja henkilöstöpalveluiden esimiehenä toimii hallintojohtaja, jonka virkaa on tähän asti hoitanut Veli-Matti Pulli. Pulli on kuitenkin valittu Virolahden kunnanjohtajaksi, joten uuden hallintojohtajan rekrytointi käynnistyy heti tammikuussa.