RUK palkittiin koulutuksen kehittämistyöstä

Virtuaalinen koulutusympäristö on otettu käyttöön entistä tehokkaammin myös reserviupseerien koulutuksessa.

Kimmo Seppälä

Koulutus 2020-kokeilu on tuonut RUK:n koulutukseen lisää simulaattori- ja virtuaaliharjoittelua. Tankkeja voidaan tuhota luokkahuoneessa maaston sijaan.
Koulutus 2020-kokeilu on tuonut RUK:n koulutukseen lisää simulaattori- ja virtuaaliharjoittelua. Tankkeja voidaan tuhota luokkahuoneessa maaston sijaan.

RUK on saanut Puolustusvoimien Vuoden koulutusteko -palkinnon. Reserviupseerikurssin uudistamistyö palkittiin osana Koulutus 2020 -ohjelmaa. Muita palkinnon saajia olivat Ilmasotakoulun koulutuspataljoona, Rannikkoprikaati ja 2. Logistiikkarykmentin logistiikkaosasto.

Palkinnon myöntämisen perusteena RUK:lle oli se, että se on johtajansa everstiluutnantti Timo Hännisen johdolla kehittänyt ennakkoluulottomasti reserviupseerikurssin toteutusta. Perusteluissa sanotaan, että kehitystyötä on leimannut aktiivisuus, yhteistoiminta ja yhteydenpito sekä koulutusta ohjaaviin tahoihin että muihin kouluttaviin joukkoihin. Lisäksi reserviupseerikurssi on osallistunut merkittävällä tavalla Koulutus 2020-ohjelman viestinnän toteutukseen.

— Olemme tehneet pedagogisia valintoja vahvoilla ja aika rohkeilla kokeiluilla. Opetusmenetelmiä on viety siihen suuntaan, että oppija on aktiivinen toimija ja saa lisää vastuuta, everstiluutnantti Hänninen kertoo.

Hännisen mukaan myös simulaattoreita, verkkopedagogisia menetelmiä ja ryhmäkeskusteluja on otettu lisää käyttöön sotilaskoulutukseen uudistuksen myötä.

— Olemme aktivoineet kaikkia toimimaan johtajina, everstiluutnantti Hänninen sanoo.

Palkinnot jaettiin Helsingissä Puolustusvoimien koulutusseminaarissa elokuun lopussa.

— Palkinnolla on tärkeä merkitys henkilöstölle. Uudistustyö on pitkäjänteistä työtä ja matka on vasta alussa. Koulutuksen kehittäminen jatkuu edelleen, Hänninen toteaa.

Uusimmat uutiset

Kommentoidut