Kymsoten tulos jäämässä ylijäämäiseksi – "Meillä on ollut tiukka raami talousarviolle", toimitusjohtaja Annikki Niiranen sanoo

Henkilöstöä voidaan palkita, toimitusjohtaja Annikki Niiranen lupaa.

Johanna Tenovirta

Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen on tyytyväinen viime vuoden tulokseen.
Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen on tyytyväinen viime vuoden tulokseen.

Kymsoten helmikuussa valmistuva tilinpäätös saattaa jäädä hieman ylijäämäiseksi arvioi toimitusjohtaja Annikki Niiranen. Koko tilivuoden ajan kuntayhtymän talousennuste näytti alijäämäistä tulosta, mutta loppuvuodesta tietoon tulleet kertaluonteiset erät näyttäisivät kääntävän tuloksen ylijäämäiseksi. Näin ollen omistajakuntien ei tarvitse varautua kuntayhtymän alijäämän kattamiseen tai varausten tekemiseen.

– Jo vuoden 2019 alkupuolella talousennuste näytti selkeästi alijäämäistä tulosta ja sama trendi jatkui vuoden edetessä, sanoo toimitusjohtaja Annikki Niiranen.

Tuloksen kääntymiseen ylijäämäiseksi vaikuttavat tekijät ovat kirjanpidollisia kertaeriä.

– Saimme syksyllä alustavan tiedon, että potilasvahinkovakuutuslain muutos ja meihin vaikuttava vammaispalvelulain mukaisten korvausten poistuminen tulisi vaikuttamaan jo vuoden 2019 tilinpäätökseen. Summista saimme lopullisen tiedon vasta tammikuussa 2020.

Toinen merkittävä kertaluonteinen erä on lomapalkkavaraukseen liittyvien jaksotusten purkaminen. Tilinpäätöksen yhteydessä arvioidaan lomapalkkojen maksuvelvollisuuden riittävyyttä. Viime vuoden osalta taseen varaus oli riittävä ja tehdyt jaksotukset varauksen kasvattamiseksi voitiin purkaa.

– Ilman kertaluonteisia eriä tulos olisi jäänyt alijäämäiseksi, Niiranen toteaa.

Yt-neuvotteluiden vaikutus näkyy vasta tänä vuonna

Kymsotessa käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen ja niihin liittyneiden toimenpiteiden sekä palveluverkon ja organisaation muutoksien vaikutukset alkavat näkyä taloudessa vasta vuoden 2020 aikana.

Kesän yt-neuvotteluilla on kuitenkin ollut epäsuora vaikutus vuoden 2019 tulokseen. Vuoden loppupuoliskolla taloudenpito ja henkilöstöresurssien hallinta on ollut tarkempaa läpi organisaation, ja sitä kautta kustannukset olleet paremmin hallinnassa.

Uudistamista ja kehittämistä tarvitaan

Annikki Niiranen näkee satunnaiserien vaikutuksesta huolimatta, että odotettua paremmaksi kääntynyt tulos on koko organisaation onnistuminen.

– Meillä on ollut tiukka raami talousarviolle. Kustannusten kasvu määriteltiin tiukaksi jo perussopimukseen. Vaikka tuloksessa satunnaiserien merkitys korostuu, niin pystyimme yhdessä omalla toiminnallamme pysäyttämään alijäämäkehityksen.

Uusia palveluja tulee lisää

Kymenlaaksolaiset saavat Niirasen mukaan yhtenäisemmin palveluita, ja sellaisia, joita aikaisemmin ei ole ollut, kuten asiakas- ja palveluohjaus. Ikääntyneiden, mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja vammaispalvelujen osalta toiminta on jo vakiintunut ja uusia palveluita tulee tänä vuonna lisää. Myös loppuvuodesta aloittanut päivystysapu 116117 on ottanut hyvin paikkansa.

Palvelutuotannossa ja palveluun pääsyssä ei tapahtunut oleellisia muutoksia vuoden 2019 aikana suuresta fuusiosta huolimatta.

Annikki Niiranen toteaa, että ylijäämäinen tulos on tärkeää henkilöstölle.

– Vuoden 2019 ylijäämäinen tulos helpottaa tulevien vuosien talouden hallintaa siten, että toiminnassa ei tarvitse lähteä heti kuromaan kiinni edellisvuoden alijäämää. Tämä antaa aikaa tehdä muutokset suunnitellusti ja hallitusti. Lievästi ylijäämäinen tulos mahdollistaa myös henkilöstön palkitsemisen.

Kymsoten hallitus on käsitellyt alustavaa arviota kuntayhtymän tuloksesta iltakoulussaan 23.1.2020. Varsinaista tilinpäätöstä hallitus käsittelee kokouksessaan 28.2.2020.