Pyhtään Motellinrannasta valitus hallinto-oikeuteen

Pyhtään kunnanhallituksen puheenjohtaja Jyrki Metsolan (kok.) on vaikea ymmärtää valituksen motiivia.

Kimmo Seppälä

Hallinto-oikeudelle tehty valitus ei saa Jyrki Metsolalta ymmärrystä.

Pyhtääläiset valtuutetut Sami Saarinen (ps.) ja Tuulikki Aksels (ps.) ovat tehneet kunnallisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Pyhtään kunnanvaltuuston 26.9.2018 tekemästä päätöksestä, joka koskee takausjärjestelyä Cursor Oy:lle Motellirannassa sijaitsevat Pyhtäänlinnan yritystilojen hankkimiseen. Kunnanhallitus antoi vastineen asiaan, mikä asiassa hiertää kunnanhallituksen puheenjohtaja Jyrki Metsola (kok.)?

— Näiden kahden valtuutetun mielestä takausjärjestely ja siihen liittyvä sopimus Cursorin kanssa vaarantaa kunnan talouden.

— Hallintojohtajamme Olli Vilen, kunnanhallitus että valtuutettujen suuri enemmistö ovat arvioineet, että takausjärjestely ei vaaranna kunnan taloutta. Kysymyksessä on vastaava järjestely, jonka Cursor on tehnyt muissa kunnissa, esimerkiksi Kotkan kaupungin kanssa Datariinan ja Eagle-talon osalta. Cursor on kuntien työkalu elinkeinopolitiikan hoitoon, ja voittoa tavoittelemattomana sillä ei ole riskinkantokykyä. Tämän vuoksi takausjärjestely tarvitaan.

— Pyhtäänlinnan yritystilojen osalta puhutaan noin 950 tuhannen euron summasta. Jos tämä huonoimmassa mahdollisessa tapauksessa kaatuisi kunnan syliin, vastaisi se alle 200 euron lisälainaa kuntalaista kohti. Tämä ei mitenkään vaaranna kunnan taloutta, sillä Pyhtään kunnan lainamäärä tällä hetkellä on noin 200 euroa asukasta kohden alempi kuin keskimäärin Suomen kunnissa.

Motellinrannassa Pyhtäänlinnan rakennustyöt ovat käynnissä, voiko tämä valitus keskeyttää työt?

— Teemme kovasti töitä, jotta työt eivät viivästyisi tämän takia.

— Ylipäätään minun on hyvin vaikea ymmärtää, miten tällaisilla valituksilla ajetaan pyhtääläisten etua.

— Kymenlaaksossa on suuri haaste väkiluvun pienenemisen myötä, ja kaikkien virkamiesten ja luottamushenkilöiden olisi suunnattava tekeminen tämän haasteen ratkaisemiseksi eikä sen lisäämiseksi.

Uusimmat uutiset