Rantarataa lobattiin Helsingissä vetoamalla turvallisuuteen, pendelöintimahdollisuuksiin ja vientisataman toimintaan – Sirpa Paatero:"Liikenteen infrastruktuuri on elintärkeä alueen taloudelliselle kehitykselle"

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist totesi, että uusia yhteyksiä rakennettaessa on järkevä aloittaa sieltä, missä ei ole vielä yhteyksiä, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus matkustaa raiteilla.

Ella Karttunen

Sirpa Paatero on ollut mukana rantaratatoimikunnassa jo 20 vuotta. Arkistokuva.
Sirpa Paatero on ollut mukana rantaratatoimikunnassa jo 20 vuotta. Arkistokuva.

Itäinen rantarata -työryhmä järjesti Helsingissä keskiviikkona ratahanketta koskevan lobbaustilaisuuden. Tilaisuudessa oli mukana kansanedustajia, avustajia ja ministereitä.

Budjetissa ei ole rahaa ratahankkeisiin

Tällä hetkellä ratasuunnitelmien toteutuminen on vielä epävarmaa.

– Väylävirastolta on keväällä tulossa selvitys itään suuntautuvista ratavaihtoehdoista. Sen jälkeen alueilla pitäisi olla mahdollisuus kommentoida sitä, kertoi kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.).

Hallituksen sisällä asiaa ei ole käsitelty.

– Valtion budjetissa ei tällä hetkellä ole miljardeja ratahankkeisiin, totesi Paatero.

Paatero sanoi, että koko Suomen kattava liikenneverkkosuunnittelu on tärkeää. Eri puolella Suomea on voitava työskennellä ja asua.

– Mitä enemmän on pohdittu ilmastonmuutosta, sitä paremmin raideliikenne perustelee oman hyödyllisyytensä tulevaisuudessa. Raiteilla liikkuvat isot tavara- ja ihmismassat.

Miljardien hankkeet ovat hitaita

Paatero on ollut 20 vuotta rantaratatoimikunnassa. Alkuperäinen ajatus Heli-radasta oli Ratahallintokeskuksen suunnitelmissa.

– Miljardien hankkeet ovat hitaita. Maakuntakaavassa vaihtoehto on ollut koko ajan olemassa Pentti Tiusasen ansiosta, vaikka pitkään on valtaosa ihmisistä ajatellut, että E18-moottoritie riittää.

Radan rakentamista on perusteltu Haminan – Kotkan sataman toiminnalla, viennillä, matkailun kehittämisellä ja uusilla työpaikoilla.

– Radan myötä myös huoltovarmuus poikkeusoloissa paranisi ja toinen reitti liikenteelle lisäisi turvallisuutta.

Kymen Sanomat

Sami Virtanen, Terhi Lindholm, Jari Elomaa, Esa Sirviö, Jan D. Oker-Blom, Mia Heijnsbroek-Wirén ja Hannu Muhonen kävivät keskiviikkona Helsingissä lobbaamassa rantarataa.
Sami Virtanen, Terhi Lindholm, Jari Elomaa, Esa Sirviö, Jan D. Oker-Blom, Mia Heijnsbroek-Wirén ja Hannu Muhonen kävivät keskiviikkona Helsingissä lobbaamassa rantarataa.

Rata on järkevää rakentaa sinne missä sitä ei vielä ole

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (rkp.) muistutti, että Ruotsalaisen kansanpuolueen kanta on se, että tulevaisuudessa junayhteys viedään Itä-Uudeltamaalta Porvoon ja Loviisan kautta Kotkaan.

– Uusia yhteyksiä rakennettaessa on järkevä aloittaa sieltä, missä ei ole vielä yhteyksiä, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus matkustaa raiteilla. Itäinen rantarata toisi 200 000 uutta ihmistä pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen piiriin.

Maakuntien tehtävänä on löytää yhteinen näkemys

Talousvaliokunnan varapuheenjohtaja ja valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston jäsen Arto Pirttilahti (kesk.) muistutti, että mitä paremmin ihmiset tottuvat käyttämään junia, sitä helpompi on rakentaa lisää kulkuyhteyksiä.

– Suurin osa Suomen tavaraliikenteestä menee Haminan – Kotkan satamaan. Olisi tärkeää, että raideliikenne sujuu.

Pirttilahden mielestä olisi tärkeää saada tavara- ja henkilöliikenne kulkemaan sujuvasti. – Maakuntien tehtävänä on löytää yhteinen näkemys. On tärkeä saada uusia asuinalueita mukaan, mutta se on yhdistettävä koko itäisen rataliikenteen sujuvuuteen. Tavaraliikenteen nykyinen määrä on suurempi kuin henkilöliikenteen määrä Kotkassa.

Investoinnit kohdistettava tasaisesti

Parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän jäsen Markku Eestilä (kok.) totesi, että pitää katsoa vuosikymmeniä eteenpäin ja pohtia, mitä investointeja pitäisi tehdä.

– Nyt on jo nähtävissä, että työ on ajasta ja paikasta riippumatonta. Liikennejärjestelyjen tulee tukea tätä, mutta niiden tulee tukea myös alueellisesti tasa-arvoista kehitystä ja kohdistaa investoinnit tasaisesti koko maahan. En kannata itärataa.

Johtaja Jorma Mäntynen WSP Finland Oy:stä totesi, että Suomen kuormitetuin tavaraliikenteen raideosuus on väleillä Kouvola–Luumäki ja Kouvola–Kotka. – Samoilla ratayhteyksillä liikkuu myös henkilöliikenne. Jos näille ratayhteyksille tulee jokin häiriö, ei ole mitään vaihtoehtoista rautatieyhteyttä.

Rata parantaisi hyvinvointia ja kasvun edellytyksiä

Kotkan kaupungin kehityspäällikkö Terhi Lindholm totesi tilaisuudessa, että kun ratalinjauksista päätetään, tehdään Suomen ja oman alueen yhteistä tulevaisuutta.

– Parannetaan hyvinvointia, elinehtoja ja kasvun edellytyksiä. Rata palvelisi puolta Suomea vientisataman ja laajemman työssäkäyntialueen kautta. Samalla saataisiin nopeutusta Savon ja Karjalan ratoihin.