Sunilan suojelija palkittiin –Rurik Wasastjerna on onnistunut lisäämään tietoisuutta Alvar Aallon suurtyöstä

Kimmo Seppälä

Arkkitehti ja tietokirjailija Rurik Wasastjerna palkittiin vuoden Kotka-palkinnolla. Arkistokuva.
Arkkitehti ja tietokirjailija Rurik Wasastjerna palkittiin vuoden Kotka-palkinnolla. Arkistokuva.

Tämän vuoden Kotka-palkinto myönnettiin Alvar Aallon suunnitteleman Sunilan tehdasyhdyskunnan aktiivisena suojelijana, suunnittelijana ja korjausneuvojana toimineelle arkkitehti ja tietokirjailija Rurik Wasastjernalle.

Palkinnon myöntänyt Kotkan kaupunginhallitus perustelee valintaa myös sillä, että Wasastjerna on samalla toiminut myönteisen Kotka-kuvan esille tuojana.

Wasastjerna on ollut keskeisessä roolissa vuonna 2000 perustetussa Pro-Sunila -yhdistyksessä, joka pyrkii yhteistyössä viranomais- ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa edistämään alueen suojelua, kunnostusta ja kehitystä nykyajan tarpeita vastaavaksi. Wasastjerna toimii tällä hetkellä yhdistyksen puheenjohtajana.

Sunilan asuinrakennuksia on korjattu ja modernisoitu 2000-luvulla vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Alue mäntypihoineen on asemakaavassa suojeltu rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana.

Asemakaavan uudistamisella, korjausohjelmalla ja ympäristösuunnitelmalla pyritään alueen maiseman ja arkkitehtonisten arvojen entistä parempaan suojeluun.

Pro Sunila on Wasastjernan johdolla onnistunut lisäämään tietoisuutta alueen ansioista sekä sen arvoista suomalaisen arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelu n helmenä ja Alvar Aallon suurtyönä.

Kotka-palkinnon sääntöjen mukaan palkinto myönnetään tunnustukseksi henkilölle tai yhteisölle, joka on erityisen ansiokkaalla teolla tai toiminnalla kunnostautunut lähimmäisten ja yhteiskunnan hyväksi. Palkintoa on jaettu vuodesta 1982.

Uusimmat uutiset

Kommentoidut