Edes jotain kassaan — Virolahti hyväksymässä 10 000 euron korvauksen lähes 70 000 euron vuokrarästeistä.

Virolahden kunta on luopumassa lähes 70 000 euron vuokrasaatavien vaatimisesta Domfinland Oy:ltä, mikäli yhtiö maksaa kunnalle kertakorvauksena 10 000 euroa ja vireillä olevan oikeudenkäynnin kulut.

Domfinland Oy:ltä on kertynyt maanvuokrarästejä Vaalimaalta, josta yhtiö vuokrasi vuonna 2014 kunnalta määräaloja liikerakentamista varten. Yhtiö on jättänyt vuokrat maksamatta vuoden 2016 osalta ja puolen vuoden ajalta vuodelta 2017, jolloin kunta irtisanoi yhtiön kanssa tehdyn maanvuokra- ja osto-optiosopimukset.

Sopimusten irtisanomisen jälkeen kunta on yrittänyt periä yhtiöltä 68 571 euron vuokrasaataviaan tuloksetta. Lopulta kunta on käynnistänyt perinnän tehostamiseksi käräjäoikeusprosessin.

Konkurssi ilman sopua

Domfinlad Oy on ilmoittanut kunnalle, että yhtiö on varaton ja sen toiminta on keskeytynyt. Yhtiön mukaan se ajautuu konkurssimenettelyyn, mikäli kunta velkoo siltä vuokrasaatavansa.


Yhtiö on esittänyt sovintoratkaisuna, jossa yhtiö maksaa kunnalle 10 000 euron kertakorvauksen ja vireillä olevan oikeudenkäynnin kulut. Kunta puolestaan luopuu vuokrarästien vaatimisesta. Yhtiö kertoo saavansa 10 000 euroa pääomalainana yhtiön läheistaholta.

Virolahden kunnanjohtaja Osmo Havuahon mukaan kunnan edun mukaista on ottaa yhtiön tarjoama 10 000 euroa vastaan, sillä konkurssitapauksessa on todennäköistä, että kunta jäisi kokonaan ilman saataviaan.

Virolahden kunnanhallitus saa Havuahon esityksen  järjestelystä käsiteltäväkseen maanantaina.