JSN:lta huomautus Kymen Sanomille virheen korjaamisesta

Kimmo Seppälä

Juttu käsitteli Kantasataman hankkeen edistymistä.

Julkisen sanan neuvosto (JSN) antoi Kymen Sanomille langettavan päätöksen kantasatamahankkeen etenemistä käsittelevää juttua koskien. Juttu julkaistiin maaliskuun 7. päivänä Kymen Sanomien verkkosivuilla ja seuraavana päivänä printtilehdessä. Jutussa Old Port -hankkeen alueellinen leasing-johtaja Olli Wendelin kertoi, että hankkeen operaattoriksi valittu Freeport-yhtiö on listautunut Lontoon pörssissä.

Kantelijan mukaan Lontoon pörssistä ei löydy Freeport-yhtiötä, eikä Kymen Sanomat ole ollut halukas hänen pyynnöstään korjaamaan uutistaan.

Kymen Sanomien vastauksen mukaan lehti selvitti virheen pyynnöstä. Haastateltava ei kuitenkaan huomauttanut asiavirheestä ja vahvisti Freeport-yhtiön olleen Lontoon pörssissä. Kantelun jälkeen lehti selvitti leasing-johtajan ja Helsingin pörssin kautta, ettei Freeport ole tällä hetkellä listautunut Lontoon pörssiin.

Julkisen sanan neuvoston mukaan kantelussa ei tuotu esiin riittäviä perusteita sille, että Kymen Sanomat olisi rikkonut Journalistin ohjeita tietojen tarkistamisen ja lähdekritiikin osalta. Neuvosto kuitenkin totesi, että jutussa oli olennainen asiavirhe ja se olisi pitänyt korjata viipymättä. Journalistin ohjeiden kohdan 20 mukaan korjaus olisi pitänyt tehdä alkuperäiseen verkkojuttuun ja linkittää oikaisuteksti juttuun. Neuvosto antoi Kymen Sanomille huomautuksen kohtaan 20 vedoten.

Linkki JSN:n päätökseen kokonaisuudessaan tässä.

Alkuperäisen jutun voit lukea tästä.

Luetuimmat