Hurppuun matkailukaava — Virolahden kunta aloittaa asemakaavoituksen, joka mahdollistaa Hurpusta matkailukohteen.

Hurppuun matkailukaava — Virolahden kunta aloittaa asemakaavoituksen, joka mahdollistaa Hurpusta matkailukohteen.

Virolahden kunta käynnistää asemakaavan laatimisen Hurpun alueelle. Virolahden kunnanhallitus päätti kaavoituksesta tiistaina. Kaavalla on tarkoitus selvittää mahdollisuudet rakentaa Hurppuun vetovoimainen ja toiminnaltaan monipuolinen matkailukohde. Myös vakituiselle asumiselle luodaan edellytykset.

Hurpun matkailualueen markkinointia on kaavoitusesityksen kunnanhallitukselle valmistelleen tekninen johtaja Markku Uskin mukaan viety määrätietoisesti eteenpäin. Markkinoinnin kannalta ollaan Uskin mukaan siinä vaiheessa, että alueen asemakaavoituksen käynnistäminen on tarpeen.

Asemakaavalla voidaan määritellä markkinoinnin kannalta riittävät rakennusoikeudet ja rakennuspaikkojen sijoittelu maastoon. Tarkempaa karttaa ja kaavaa tarvitaan myös katuverkon ja kunnallistekniikan suunnitteluun.

Kaavoitettava alue on pääasiassa kunnan omistuksessa ja kooltaan noin 100 hehtaaria. Asemakaavan laadinnan on arvioitu maksavan noin 80 000 euroa. Kaavaa varten on alueesta tehtävä myös pohjakartta, jonka hinta on noin 8 000 euroa. Kaavoituksen arvioitu kestoaika on noin vuoden. Kustannukset ajoittuvat tälle ja ensi vuodelle. Tarvittavat selvitykset tehdään tulevana kesänä. Selvityksiä on tarpeen tehdä maalta ja vedenalaisista kohteista.