Nord Stream 2:n ympäristövaikutusten arviointimenettely päätökseen Suomessa

Nord Stream 2/Axel Schmidt

Nord Stream 2:n ympäristövaikutusten arviointimenettely päätökseen Suomessa

Itämeren poikki suunnitellun Nord Stream 2 -maakaasuputken Suomen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) päättyi torstaina. Hankkeen kansallisesta menettelystä vastaava yhteysviranomainen, Uudenmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa hankkeen YVA-selostuksesta. Hankkeen ympäristövaikutuksia on arvioinut Ramboll.

— Olemme tyytyväisiä, että yhteysviranomainen on todennut arviointiselostuksen riittäväksi ja YVA-menettelyn päättyneeksi. Tutustumme nyt tarkemmin lausuntoon ja täydennämme tarvittavat lisäselvitykset, kun siirrymme lupavaiheeseen Suomessa. Olemme sitoutuneet rakentamaan putkilinjan ympäristön kannalta mahdollisimman turvallisesti ja kestävällä tavalla, sanoo Nord Stream 2 AG:n Suomen luvituksesta vastaava päällikkö Tore Granskog.

Osan yhteensä 1200 kilometriä pitkästä Nord Stream 2 -putkilinjan reitistä on suunniteltu kulkevan Suomenlahdella Suomen talousvyöhykkeellä. Putkilinjan rakentamiseen Suomen talousvyöhykkeellä vaaditaan kaksi lupaa: Suomen talousvyöhykelain mukainen valtioneuvoston suostumus talousvyöhykkeen käyttöön sekä vesilain mukainen lupa putkilinjan rakentamiseen ja käyttöön.

Nord Stream 2 AG suunnittelee jättävänsä lupahakemukset syyskuun aikana ja arvioi saavansa lupapäätökset vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Hanke etenee suunnitellusti aikataulussa.

Lisätietoa hankkeen YVA- ja lupamenettelyistä löytyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Nord Stream 2:n internet-sivuilla.

Yhteysviranomaisen lausunto.