Haminan Veden tulos 173 000 ylijäämäinen

Investointeja lähes 1,5 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän.

Antti-Jussi Larvio

Huleveden viemäröinti painoi hulevesiosuuden tilinpäätöksessä miinukselle, vaikka muuten tilinpäätös oli ylijäämäinen.
Huleveden viemäröinti painoi hulevesiosuuden tilinpäätöksessä miinukselle, vaikka muuten tilinpäätös oli ylijäämäinen.

Haminan kaupungin liikelaitos Haminan Vesi teki viime vuodelta 173 000 euron ylijäämäisen tuloksen. Tulos jäi budjetoidusta 37 000 euro. Tulosta heikensivät lähinnä kasvaneet käyttökulut, joihin vaikuttivat lisääntyneet hankinnat, vedentuotannon kustannusten kasvu sekä osuuskunnille palautetut liittymismaksut.

Investointeihin laitos käytti 3,88 miljoonaa euroa. Investointeihin varatut määrärahat ylittyivät viime vuonna 1,48 miljoonalla eurolla. Suurin ylitykseen vaikuttava tekijä oli Mussalon jätevedenpuhdistamon kapasiteettivarauksen kasvattaminen. Myös muun muassa verkostosaneerauksia oli ennakoitua enemmän.

Huleveden viemäröinnin osalta tulos jäi 64 000 euroa alijäämäiseksi.

Haminan Veden liikevaihto oli viime vuonna 6,2 miljoonaa euroa, joka on 77 000 euroa budjetoitua enemmän. Liikelaitoksen palveluksessa oli viime vuonna 13 vakinaista henkilöä.