Raskaat vuodet koettelevat viljelijöitä — Virtaa viljelijälle-hankkeen tarjoamaa apua on hyödyntänyt jo yli sata kaakkoissuomalaista maanviljelijää

Ongelmiin on harvoin vain yhtä syytä, sanoo MTK-Kaakkois-Suomen hankepäällikkö Anni Kekki.

Kai Skyttä

Virtaa viljelijälle- hanke auttaa viljelijöitä esimerkiksi oikeanlaisen asiantuntija-avun etsimisessä.

Jo yli sata viljelijää on hyödyntänyt Virtaa Viljelijälle-hanketta Kaakkois-Suomessa, kertoo MTK Kaakkois-Suomen hankepäällikkö Anni Kekki.

Kaksivuotinen hanke käynnistyi viime vuoden helmikuussa. Hanketta hallinnoi MTK-Kaakkois-Suomi ja rahoittaa EU:n maaseuturahasto.

Hankkeen tarjoama apu on kuuntelua, keskustelua ja oikeanlaisen asiantuntija-avun etsintää.

Stressiä, uupumusta ja talousvaikeuksia

Viime vuodet ovat olleet raskaita viljelijöille. Kasvavat tuotantokustannukset, alhaiset tuottajahinnat ja rajusti vaihtelevat viljelyolosuhteet ovat kärjistäneet vaikeuksia monilla tiloilla.

Tilanteet tiloilla vaihtelevat talousvaikeuksista uupumukseen, stressiin, ristiriitoihin ihmissuhteissa, päihteiden käyttöön tai liian isoon työmäärään, Kekki kertoo.

— Yleensä tiloilla on monia vaikeuksia yhtä aikaa, sillä yksi hankaluus voi aiheuttaa toista.

Hieman yli puolet apua saaneista on miehiä

Hanke on ollut apuna tähän mennessä yli 50 tilalla. Hieman yli puolet tuen saajista on ollut miehiä. Tuotantosuunnista eniten tiloista on Kekin mukaan ollut maidon-, viljan- ja naudanlihantuotannossa.

Maatilojen velkamäärät ovat kasvaneet. Tilastokeskuksen mukaan maatilojen keskimääräinen velka on kasvanut noin 39 000 eurosta lähes 75 000 euroon vuosina 2004—2015.

Virtaa viljelijälle -hankkeeseen kuuluu myös ennaltaehkäisevää toimintaa. Maaliskuussa toteutetaan kaksi mielenterveyskoulutusta.

Koulutukset järjestetään maaliskuussa Imatralla ja Haminassa. Viime syksynä toteutettuihin vastaaviin koulutuksiin osallistui yhteensä 25 viljelijää.

Luetuimmat