Kaakon kaksikko valmistelee yhteistyön jatkoa

Organisaation muutokset tehdään vasta syksyllä.

logo

Kaakon kaksikko valmistelee yhteistyön jatkoa

Kaakonkaksikon yhteistyökuvioiden uudistaminen jatkuu. Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallitukset hyväksyivät maanantaina omalta osaltaan yhteistoimintasopimuksen.

Yhteistoiminnan uudelleenjärjestely on tarpeen Kymsoten aloitettua vuoden alussa toimintansa ja sote-tehtävien siirryttyä kunnilta sille. Miehikkälän ja Virolahden valtuustot päättivät viime vuoden joulukuussa kuntien keskinäisen työnjaon uudistamisesta vuoden 2020 alusta. Samalla päätettiin toteuttaa organisaatiouudistus.

Miehikkälälle tulee hoidettavaksi maankäytön ja rakentamisen palvelut sekä tilapalvelut, johon kuuluu myös ravintopalvelut. Kyseisissä tehtävissä valmistelulautakuntana toimii kuntatekniikkalautakunta.

Virolahden hoidettavaksi on sovittu varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus ja toisen asteen koulutus sekä vapaa-ajan ja hyvinvoinnin palvelut. Kyseisissä tehtävissä valmistelulautakuntana toimii sivistys- ja hyvinvointilautakunta.

Molempiin yhteisiin lautakuntiin valitaan yhteensä 10 jäsentä eli viisi kummastakin kunnasta.

Kaakon kaksikon yhteistyön jatkosta päätettäessä sovittiin myös kuntien organisaatiouudistuksesta. Virolahden kunnanjohtaja Osmo Havuahon mukaan organisaatiouudistuksen valmistelua jatketaan vielä elokuussa virkamiestyönä ja se tulee valtuustojen käsittelyyn syksyllä.