Kotkan lukioihin pääsivät tänä syksynä kaikki halukkaat — Etelä-Kymenlaakson lukioista vain Kotkan lyseon aloituspaikat täyttyivät kokonaan

Haminan ja Virolahden lukioissa opiskelun aloittamisen ehtona on peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo 7. Virolahdella matalammallakin keskiarvolla pääsee aloittamaan opinnot rehtorin päätöksellä. Haminassa rajasta ei tingitä.

Juho Turunen

Kotkan lyseon aloituspaikat täyttyivät tänä vuonna tasan.
Kotkan lyseon aloituspaikat täyttyivät tänä vuonna tasan.

Kotkan lyseossa on 164 aloituspaikkaa, ja tänä syksynä ne kaikki täyttyivät. Rehtori Mette Godenhjelm kertoo, että hakijoita ei jäänyt myöskään ulkopuolelle, sillä paikat sattuivat täyttymään tasan.

Kotkan lukioissa ei ole keskiarvorajaa, jonka ylittämistä vaadittaisiin opiskelupaikan saamiseen. Tänä vuonna alhaisin keskiarvo, jolla Kotkan lyseoon pääsi, oli 6,36.

Godenhjelm toteaa rajan jääneen melko matalalle, mutta muistuttaa, että valtaosalla Kotkan lyseossa aloittaneista opiskelijoista peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo on yli 7. Aloittaneiden opiskelijoiden keskiarvojen mediaani on 8,4.

Karhulan lukiossa on 144 aloituspaikkaa. Rehtori Kristiina Juvonen kertoo, että täyttämättä jäi muutama paikka, ja kaikki lukioon haluavat saivat paikan.

Alin keskiarvo, jolla tänä vuonna pääsi Karhulan lukion peruslinjalle opiskelemaan, oli 5,92. Juvosen mukaan alimmilla keskiarvoilla sisään päässeet eivät lopulta kuitenkaan aloittaneet opintojaan lukiossa. Matemaattisteknologisella linjalla aloittaneiden alin keskiarvo oli 8,54 ja yrittäjyyslinjan 7,31.

Ruotsinkielisessä Kotka Svenska Samskolassa aloitti tänä syksynä neljä uutta opiskelijaa.

Haminan ja Virolahden lukioihin mahtuisi enemmänkin opiskelijoita

Haminan lukiossa on virallisesti 128 aloituspaikkaa, mutta rehtori Jouni Hyyrysen mukaan paikat eivät ole kokonaan täyttyneet kertaakaan sen jälkeen, kun vuonna 2005 kaksi lukiota yhdistettiin. Käytännössä Haminan lukioon siis pääsevät kaikki oppilaat, joiden peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo on yli 7.

— Tänä syksynä lukiossa aloitti runsaat 80 uutta opiskelijaa. Lisäksi meillä aloitti myös toistakymmentä kaksoistutkinnon suorittajaa, mutta he ovat virallisesti Ekamin Haminan kampuksen opiskelijoita, Hyyrynen kertoo.

Virolahden lukiossa aloituspaikkoja on 28, ja siellä aloitti tänä syksynä 17 opiskelijaa, joista yksi on ratsastuslukiolainen. Virolahden lukiolla on sisäänpääsyn keskiarvorajana 7, mutta rehtorin päätöksellä sisään voi päästä sitä alemmallakin keskiarvolla. Lukion rehtori Auli Hyttinen kertoo, että käytännössä joka vuosi joku oppilas pääsee sisälle alle 7:n keskiarvolla.

— Rajan alittavat hakijat haastatellaan, ja jos motivaatio näyttää olevan kohdallaan, voi alemmallakin keskiarvolla päästä sisään, Hyttinen sanoo.

Tänä vuonna alin keskiarvo, jolla Virolahden lukiossa pääsi aloittamaan opinnot, oli 6,92.

Virolahden lukiossa aloitti myös 16 kaksoistutkinnon suorittajaa, jotka ovat virallisesti Harjun oppimiskeskuksen opiskelijoita.

Keskiarvorajasta yläkoulun loppukiri

Kotkan lyseon rehtori Mette Godenhjelmin mielestä voisi olla hyvä sekä lukion että opiskelijoiden kannalta, jos Kotkan lukioihin tulisi keskiarvoraja.

— Mielikuva lukion hyvyydestä muodostuu usein sen perusteella, mikä on alin keskiarvo, jolla sinne on päästy sisään, vaikka se ei annakaan todenmukaista kuvaa useimpien opiskelijoiden tasosta. Lisäksi sellaisilla opiskelijoilla, jotka lähtevät peruskoulusta alle seiskan keskiarvolla, eivät oppimistaidot yleensä ole tarvittavalla tasolla. Silloin edessä on lukiossa tosi työläs tie, eikä se välttämättä ole paras tie näille oppilaille.

Haminan lukion rehtori Jouni Hyyrysen mielestä keskiarvorajalle hyvä peruste on se, että se voi antaa nuorille opiskelumotivaatiota peruskoulun lopussa.

— Haminan, Miehikkälän ja Virolahden yläasteilla on yleisessä tiedossa, että tänne pääsee, kunhan vain keskiarvo ylittää rajan. Nekin, joilla peruskoulu ei ole ihan huipputasolla sujunut, voivat ottaa loppukirin, Hyyrynen toteaa.

Alun perin keskiarvoraja otettiin Haminan lukiossa käyttöön sillä tavoitteella, että lukioon tulevilla opiskelijoilla olisi lukio-opiskeluun tarvittavat tiedot ja taidot. Hyyrynen kertoo, että viimeisimpinä vuosina lukiossa on myös saavutettu Kymenlaakson yleiseen tasoon nähden hyviä tuloksia ylioppilaskirjoituksissa.

Toisin kuin Virolahdella, Haminan lukiossa keskiarvorajasta ei tingitä.

— Ikävää tietysti on, jos jollakin lukioon pääsy jää hyvin vähästä kiinni. Mutta rajan on päättänyt silloinen koulutuslautakunta, eikä siihen ole alettu tekemään poikkeuksia. Kukaan ei myöskään ole herätellyt keskustelua rajan poistamisesta, Hyyrynen sanoo.

Juttuun lisätty tieto Virolahden lukiossa aloittaneista kaksoistutkinnon suorittajista 27.8. klo 8.26.