Risteilytoiminnan kehittämiseen halutaan lisää rahaa Kotkassa

Viisi risteilijää kaudessa halutaan kasvattaa 15 alukseksi ja 30 000 risteilyvieraaksi per kesä.

Raimo Eerola

MS Serenissima vieraili Kotkassa elokuussa.
MS Serenissima vieraili Kotkassa elokuussa.

Kotkan kaupungin vs. kehitysjohtaja Toni Vanhala aikoo tiistain kokouksessa esittää, että kaupungin elinvoimalautakunta myöntäisi Cursor Oy:lle 47 000 euron lisärahoituksen risteilijäliiketoiminnan kehittämiseksi. Rahat otettaisiin kaupungin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin varatuista rahoista.

Lisää rahaa markkinointiin

Jo syksyllä 2017 Kotkan kaupunki ja Cursor Oy neuvottelivat lisärahoitustarpeesta, joka perustuu tuotekehitys-, tapahtuma- ja markkinointikuluihin, joita ei oltu voitu ennakoida elokuussa 2016, kun yhteistyösopimus risteilyliiketoiminnan kehittämisestä solmittiin.

Osa 47 000 euron summasta kuluisi Mussalon konttisatamaan kiinnittymisestä ja matkustajien kuljettamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Lisää rahaa tarvitaan myös tapahtumien järjestämiseen satama-alueella ja kaupungissa sekä lisääntyneisiin markkinointikustannuksiin.

Kotkan kaupungin rahoitusosuus on sisällytetty vuoden 2018 talousarvioon sekä elinvoimalautakunnan hyväksymään talousarvion käyttösuunnitelmaan. Myös Haminan kaupunki, Haminan — Kotkan Satama Oy ja Cursor Oy ovat omalta osaltaan osallistuneet kehittämisprojektin lisäkustannuksiin.

Tavoitteena lisätä risteilytoimintaa

Tällä hetkellä Kotkassa käy viisi risteilyalusta matkailukauden aikana. Tarkoitus on tähdätä noin 15 aluksen ja 30 000 risteilyvieraan kausittaiseen tuloon vuoteen 2021 mennessä. Vierailijoiden arvioidaan tuovan noin 2,3 miljoonaa euroa alueen palveluyrittäjille.

Lisärahoitustarve on esillä elinvoimalautakunnan seuraavassa kokouksessa ensi viikon tiistaina.

Luetuimmat