Hallinto-oikeus ratkaisi kiistan Motellinrannan takauksesta Pyhtään kunnan hyväksi

Itä-Suomen hallinto-oikeuden mukaan Pyhtään kunnanvaltuuston päätös myöntää kehittämisyhtiö Cursorille 950 000 euron takaus yritystilojen hankkimiseen on lainmukainen.

Linda Varoma

Pyhtään kunta oli Itä-Suomen hallinto-oikeuden mukaan tehnyt takauspäätöksen Cursorille lainmukaisesti.
Pyhtään kunta oli Itä-Suomen hallinto-oikeuden mukaan tehnyt takauspäätöksen Cursorille lainmukaisesti.

Pyhtään Motellinrantaan valmistuvan Pyhtäänlinnan yritystilojen hankkimisesta virinnyt kiista on ratkaistu Itä-Suomen hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeuden mukaan Pyhtään kunnanvaltuuston päätös myöntää kunnan 950 000 euron takaus kehittämisyhtiö Cursor Oy:lle tehtiin oikeassa järjestyksessä ja kuntalain mukaisesti. Takaus oli myönnetty Cursorille tilojen hankkimiseen Pyhtäänlinnasta.

Pyhtääläiset kunnanvaltuutetut Sami Saarinen (ps.) ja Tuulikki Aksels (ps.) valittivat valtuuston syyskuussa 2018 tekemästä takauspäätöksestä hallinto-oikeuteen. Saarisen ja Akselsin mielestä takausjärjestely vaarantaisi kunnan talouden.

Pyhtään kunnanhallitus ja enemmistö valtuustosta ei nähnyt takauksen vaarantavan Pyhtään taloutta. Yhtenä perusteena käytettiin sitä, että pahimmassa tapauksessa 950 000 euron takauksen maksamisen langetessa Pyhtäälle, se kasvattaisi kunnan lainamäärää vajaat 200 euroa asukasta kohden. Samaan aikaan todettiin, että Pyhtään kunnan lainamäärä on noin 200 euroa alempi asukasta kohden kuin keskimäärin Suomen kunnissa.

Hallinto-oikeuden mukaan takaus ei ollut kunnan kantokykyyn nähden niin huomattava, että se vaarantaisi kunnan kyvyn selvitä sille asetetuista tehtävistä. Lisäksi takauksen vastavakuudeksi oli sovittu Cursorin hankkimien tilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet. Tämän vuoksi hallinto-oikeus katsoi, ettei takaus sisältänyt myöskään merkittävää taloudellista riskiä.

Päätökseen saa hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta.