Xamk mukana kansainvälisessä öljyntorjunnan kehittämishankkeessa

Suomenlahden suun ylittää joka päivä keskimäärin noin sata laivaa. Niistä lähes viidesosa on säiliöaluksia.

Jorma Rytkönen/SYKE

Öljyntorjuntaa harjoitellaan sekä merellä että simulaattoreissa.
Öljyntorjuntaa harjoitellaan sekä merellä että simulaattoreissa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) on merkittävässä osassa hankkeessa, jolla pyritään kehittämään kansainvälistä öljyntorjuntayhteistyötä. Syyskuussa käynnistyneessä SIMREC-hankkeessa ovat Xamkin lisäksi mukana Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Suomen Ympäristökeskus sekä kaksi venäläistä yliopistoa.

Projektipäällikkö Tarja Javanaisen mukaan aiemmin tehtyjen selvitysten perusteella tiedetään, että Suomenlahden öljyonnettomuuksien riski painottuu itäiselle Suomenlahdelle Pietarin edustalle. Laivaliikenne Itämerellä on vilkasta. Suomenlahdella onnettomuusriskiä nostaa myös huviveneily.

Suomenlahden suun ylittää joka päivä keskimäärin noin sata laivaa. Niistä lähes viidesosa on säiliöaluksia.

Esimerkiksi Pietarin alueen satamien kokonaisliikenteen arvellaan olevan tänä vuonna noin 250 miljoonaa tonnia. Merkittävä osuus tonnimäärästä on öljytuotteita.

Viranomaisten kommunikaatio tärkeää

Syyskuussa alkaneella kolmivuotisella hankkeella pyritään yhdenmukaistamaan Suomen ja Venäjän öljyntorjuntaviranomaisten koulutusympäristöjä. Se, että eri maiden viranomaisten kommunikaatio toimii tosipaikan tullen, on Javanaisen mukaan todella tärkeää.

— Siihen liittyen Helsingin yliopiston tutkijat analysoivat viranomaisten päätöksentekoa ja viestintää. Yhteistyö ei suju, jos viranomaiset eivät puhu samaa kieltä, sanoo Javanainen.

Javanainen sanoo Suomen öljyntorjuntavalmiuden olevan hyvällä tasolla. Öljyntorjunta siirtyi vuoden alussa Suomen Ympäristökeskukselta Rajavartiolaitoksen vastuulle.

Öljyntorjuntaa harjoitellaan Suomessa varsin paljon. Harjoitukset merellä ovat kuitenkin kalliita. Javanaisen mukaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun osaaminen simulaattorikoulutuksessa onkin tärkeä osa syyskuussa alkanutta hanketta.

— Keskeisenä tavoitteena on soveltaa uuden sukupolven simulaattoriympäristöjä sekä koulutusalustoina että harjoitusten osana.