Kotkan opetustoimenjohtajaksi esitetään Jukka Tanskaa — Miehellä on 27 vuoden kokemus rehtorina ja apulaisrehtorina

Haastatteluryhmä piti Jukka Tanskaa vahvana talousosaajana. Myös työkokemus ja soveltuvuus olivat vahvuuksia. Tanska on ollut aiemmin julkisuudessa jouduttuaan luottamuspulan vuoksi irtisanotuksi edellisestä työpaikastaan Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta. Tapaus on haastattelijoiden tiedossa, eikä siihen liity heidän mukaansa sen suurempaa dramatiikkaa.

Kimmo Seppälä

Kotkan opetustoimenjohtajaksi esitetään Jukka Tanskaa — Miehellä on 27 vuoden kokemus rehtorina ja apulaisrehtorina

Kotkan opetustoimenjohtajan viran täyttäminen etenee. Haastatteluryhmä on päätynyt esittämään filosofian kandidaatti Jukka Tanskaa Kotkan opetustoimenjohtajan virkaan.

Haastatteluryhmä katsoi, että Tanskalla on monipuolisin ja laaja-alaisin työkokemus alalta. Hänellä on 27 vuotta rehtori- tai apulaisrehtorikokemusta kolmesta eri koulusta, viimeksi Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta. Viimeisimmässä virassaan hän oli myös koulua ylläpitävän osakeyhtiön toimitusjohtaja.

Hakijoita virkaan oli kaikkiaan kahdeksan, joista haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa. Nämä kaikki hakijat täyttivät hakemuksessa ilmoitetut vaatimukset.

Soveltuvuusvaatimukset ovat ylempi korkeakoulututkinto ja peruskoulun tai lukion opettajan kelpoisuus, perehtyneisyys lukiokoulutukseen, käytännön kokemus opetustyöstä, johtamiskokemus peruskoulun tai lukion rehtorina toimimisesta ja kokemus kunnallishallinnosta.

Ylivertaisin talousosaaja

Haastattelijoina toimivat kaupunginjohtaja Esa Sirviö, kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Sami Virtanen, henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo, opetustoimenjohtaja Juha Henriksson ja kansliapäällikkö Marianna Ruonala.

Haastattelijat perustelivat, että Tanskan talousosaamiskokemus oli hakijoista ylivertaisin. Ryhmä myös katsoi, että haastateltujen työkokemuksen ja haastattelutilanteessa saatujen lisätietojen sekä hakijan soveltuvuudesta saatujen tietojen perusteella Jukka Tanskan soveliaimmaksi virkaan.

Kotkan kaupunginhallitus käsittelee ehdotusta ensi maanantain kokouksessa.

Viran täyttäminen on ajankohtaista 1.1.2019, jolloin nykyinen opetustoimenjohtaja jää eläkkeelle.

Haastatteluryhmä oli tietoinen menneestä

Jukka Tanskaa haastatellut ryhmä on tietoinen Tanskan aiemman työsuhteen päättymistä ja julkisuudessa esiintynyt syy eli "luottamuspula" on selvitetty.

Kaupunginjohtaja Esa Sirviö kommentoi asiaa näin:

— Haastattelussa Tanska totesi, että johtajasopimuksen mukaisesti työsuhde Helsingin Suomalaisen yhteiskoulun kanssa päättyi. Kouluhan on osakeyhtiö ja siinä mielessä hieman erilaisen hallinnon alla, Sirviö sanoi.