Kantasataman suunnitelmat muuttuivat kirjalliseksi sopimukseksi — Kaupunki haluaa tietää hotellioperaattorin ennen toteuttamissopimuksen laatimista — Cameron Sawyer kertonee operaattorin vuoden loppuun mennessä

Tapahtumakeskuksen, kampuksen, yritysten ja hotellin synergiassa nähdään etuja. Aiesopimuksen allekirjoittajat näkevät, että tehty sopimus antaa tukea myös hankekehittäjä Cameron Sawyerien neuvotteluille sijoittajien hankkimisessa.

Raimo Eerola

Cursor Oy:n puolesta aiesopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Ari-Pekka Saari ja David Lindström, Xamkin Jyrki Koivikko sekä Kotkan kaupungin puolesta Nina Brask ja Esa Sirviö.
Cursor Oy:n puolesta aiesopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Ari-Pekka Saari ja David Lindström, Xamkin Jyrki Koivikko sekä Kotkan kaupungin puolesta Nina Brask ja Esa Sirviö.
NETTI - Kantasatama vaiheittain-03.jpgNETTI - Kantasatama vaiheittain-01.jpgNETTI - Kantasatama vaiheittain-02.jpg

Kotkan kaupunki, Cursor Oy sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu allekirjoittivat aiesopimukset Kantasataman rakentamishankkeista.

Tämä tarkoittaa, että Kotka rakentaa tapahtumakeskuksen ja Xamk kampuksen. Kokonaisuuteen kuuluu merkittävästi myös Cursorin osuus, sillä kehitysyhtiö tavoittelee kiinteistöstä joko vuokra- tai omistustiloja.

— Cursor tuo yritystilojen kautta alueen toimijoille yhteistä lisäarvoa elinkeinoelämän ja akateemisen maailman yhteistyön tiivistämisellä, Cursorin toimitusjohtaja David Lindström sanoi.

Yhtiön työ siitä on käynnistynyt:

— Cursor kartoittaa parhaillaan yritysten kiinnostusta tulla osaksi kokonaisuutta. Kaikenlainen yritystoiminta kiinnostaa, niin uudet pienet yritykset kuin vakiintuneet toimijat.

Merenkulkualan koulutus Kantasatamaan

Xamkin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko (kok.) kertasi, kuinka ammattikorkeakoulu on investoinut Kaakkois-Suomessa eri toimipisteisiin.

— Yhteisesti tätä koulutuksen kehitystyötä tehdään, nyt Kotkan uusi kampus lisää ammattikorkeakoulun tarvitsemaa vetovoimaa sekä luo edellytykset yrityksen ja opiskelijoiden väliselle yhteistyölle tilojen läheisyyden vuoksi, Koivikko sanoi.

Hän nosti esille koko toisen asteen merenkulkualan koulutuksen siirtymisen Kantasatamaan. Ekami siis myös muuttaa merenkulkualan koulutuksensa kampuksen yhteyteen.

Kotkan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Nina Brask (sd.) katsoi, että nämä hankkeet kehittävät voimakkaasti Kotkan asemaa matkailukohteena. Kotka tavoittelee olevansa lähellä Suomen matkailukohteiden kärkeä.

— Kotkansaarelle sisääntuloreittien rinnalla kävely- ja pyöräilyreitit pitää huomioida niin, että kaikki liikkuminen on sujuvaa ja ketterää. Ammattikorkeakoulun opettajat tulevat myös paljolti Kotkan ulkopuolelta, liikkumismuotojen yhdistäminen pitää olla mahdollista rantarataa unohtamatta, Brask sanoi.

Hän lisäsi listaan myös kaikkien julkisten kulkuvälineiden toimivuuden.

Merenkulkualan koulutus siirtyy Kantasatamaan. Ekamin rakennukset Sapokassa vapautuvat muuhun käyttöön.
Merenkulkualan koulutus siirtyy Kantasatamaan. Ekamin rakennukset Sapokassa vapautuvat muuhun käyttöön.

Tapahtumakeskus ei kuulu Kotkan käyttötalouteen

Allekirjoittajatahot näkivät yhteistyössä paljon synergiaetua. David Lindström alleviivasi, että tämä rakentaa kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimaista kokonaisuutta.

Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö korosti, että kaupunki etsii jo toiminnassa olevien operaattoreiden joukosta sellaista ammattilaista tai ammattilaisten ryhmää, joka ottaa tapahtumakeskuksen yritystoiminnan hoitaakseen.

— Tapahtumakeskus ei myöskään voi jäädä kuluksi kaupungin käyttötalouteen, hän sanoi.

Samaa painotti Nina Brask:

— Tarvitaan siis todellisia sen alueen ammattilaisia, joiden erikoisosaamista on tämän toiminnan pyörittäminen.

Kantasatamaan rakennetaan kestäviä rakennuksia

Kotkalaiset ja erityisesti Kotkan kaupunginhallituksen jäsenet olivat Braskin mukaan esittäneet kysymyksiä alueelle suunnitellusta hotellista.

— Sen investorin etsiminen on edelleen hankekehittäjä Cameron Sawyerin työkohde. Hän pyrkii tuomaan mukaan hotellioperaattorin loppuvuoden aikana, kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen kertoi.

Esa Sirviö katsoi, että hankkeen potentiaaliset riskit, jos niitä ilmenee, selviävät ennen toteuttamissopimuksen tekemistä ensi vuoden alussa.

— Kaupunki esimerkiksi päättää, kuka rakentaa tapahtumakeskuksen. Yhtiöjärjestelyjä pitää tehdä, ja ehkä uusia yhtiöitä perustaa.

Toimittajien kysymykseen siitä, miten tässä rakentamisessa voi mennä näin kauan nykyisen nopean rakentamisen aikakautena vastasi Xamkin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko:

— Nyt tullaan rakentamaan päärakennuksia, jotka ovat paikallaan yli sata vuotta. Silloin esimerkiksi rakenteiden kuivumiselle pitää rakennusvaiheessa varata aikaa.

Raimo Eerola

23994707.jpg

Cameron Sawyer: Hotelli osa kokonaisuutta

Kymen Sanomat on sähköpostilla yrittänyt tavoittaa hankekehittäjä Cameron Sawyeria syksyn aikana useampaan otteeseen. Vasta torstaina Sawyer vastasi kysymyksiin.

— Olemme työskennelleet tiiviisti yhdessä kaupungin ja Xamkin kanssa laatien kokonaissuunnitelmaa. Tarkoituksemme on tukea majoituksella sekä outlet-keskuksen että ammattikorkeakoulun ja tapahtumakeskuksen toimintoja, hän kertoo.

Cameron Sawyer tiivistää, että hän ja hänen takanaan olevat toimijat ovat erittäin tyytyväisiä siihen, että nämä edellä mainitut hankkeet ovat päässeet tähän vaiheeseen.

— Nämä asiat yhdessä Old Port -projektin kanssa todella muuttavat Kotkaa. Ne tekevät Kotkasta elävän keskuksen Kaakkois-Suomeen.

Sawyer ei halunnut kertoa mitään julki rahoitusjärjestelyistä.

Sawyerilla on Kantasataman alueella useita toimivia yhtiöitä. Kantasataman Old Port -hanke tarkoittaa kokonaisuutta, missä on hotelli tai hotelleja outlet-myymälä ja elämyspalveluita.

Kimmo Seppälä

23993284.jpg