Hamina mukaan salmien kunnostukseen

Kaupunki osallistuu Meri-Hamina ry:n isännöimään Pappilansaarten salmien kunnostamiseen 300 000 eurolla.

Juha Rika

Hamina mukaan salmien kunnostukseen

Haminan kaupunki rahoittaa Pappilansaarten salmien kunnostamista yhteensä 300 000 eurolla. Kaupunginhallitus päätti kahdelle vuodelle jakautuvasta rahoituksesta maanantaina. Kunnostushankkeen takana on Meri-Hamina ry. Salmien ennallistamisen on arvioitu maksavan kaikkiaan 1,2 miljoonaa euroa.

Pappilansaarten salmien ennallistamisessa on tavoitteena poistaa pohjaan kertynyttä lietettä imuruoppaamalla ja

näin lisätä salmien veden syvyyttä, parantaa veden virtausta salmissa, vähentää ruovikon sekä pohjakasvillisuuden kasvua ja mahdollistaa samalla parempi veden vaihtuvuus myös salmien takana olevissa Purholmanselällä ja Lupinlahdessa.

Massa geotuubeihin

Ruopattava massa siirretään geotuubeihin kuivumaan. Kuivumisen jälkeen massa käytetään hyödyksi maanmuokkaukseen geotuubialueilla. Kuivunut massa on tarvittaessa myös siirrettävissä käytettäväksi muualla kaupungin kohteissa esimerkiksi viheraluerakentamisessa.

Meri-Haminan hakemus ruoppaukseen on parhaillaan käsittelyssä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Käsittelyn on arvioitu valmistuvan vielä kuluvana vuonna. Kunnostustyöt jakautuvat vuosille 2021 ja 2022.

Hanketta rahoittaa Haminan kaupungin lisäksi Kaakkois-Suomen Ely-keskus 600 000 eurolla. Meri-Haminan omarahoitusosuus on 300 000 euroa.

Meri-Hamina ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka on perustettu Haminan keskustan vesialueiden kunnostamista varten

Uusimmat uutiset