Uutisen takaa: Kaakon kaksikon sivistystoimessa ei suju kuin Strömsössä

Kaakon kaksikossa eli Miehikkälässä ja Virolahdella on vuosia vannottu isäntäkuntamallin nimeen. Mallissa tuo kaksikko on jakanut tehtävät keskenään. Miehikkälä vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista molempien kuntien osalta. Virolahti taas vastaa teknisen- ja sivistystoimen palveluista sekä tukipalveluista. Noita tukipalveluja ovat talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja ruokapalvelut.

Kuntien yhdessä sopiman vision mukaan Kaakon kaksikon yhteistyön tavoitteena on edistää alueen elinvoimaa sekä kehittää ja tehostaa Miehikkälän ja Virolahden kuntien palvelutuotantoa, toimintatapoja ja -prosesseja uudistaen, henkilöstön osaamista kehittäen ja tietotekniikkaa hyödyntäen.

Sivullisena asioita seuranneena näyttää siltä, että avoliitto lienee pääsääntöisesti toiminut varsin jouhevasti. Rakoiluakin tosin on. Sivistystoimessa ei kaikki tunnu sujuvan kuin Strömsössä.

Ensin paukahti julkisuuteen Klamilan koulun kiista opettajasta. Vanhemmat halusivat vaihdettavaksi toiseen kouluun opettajan, jonka opetusmenetelmiin eivät olleet tyytyväisiä. Vaihtoa ei tullut ja osa oppilaista muutti toiseen kouluun ja osa vaihtopaikan jäätyä saamatta jopa pois Kaakon kaksikosta.

Vääntö poiki kantelut Etelä-Suomen aluehallintovirastoon sekä opettajasta että sivistystoimenjohtaja Auli Hyttisestä.

Vanhemmat kokivat Hyttisen toimineen opettajakiistassa liian lepsusti ja jopa puolueellisesti sekä myös muun muassa laiminlyöneen asioiden kirjaamisia. Kantelussa todettiin Hyttisen myös vähätelleen vanhempia ja käyttäytyneen muutenkin asiattomasti. Kantelujen käsittely on kesken.

Myös Miehikkälässä on Hyttisen ympärillä aiheutunut kuohuntaa. Hän oli päättänyt siirtää Miehikkälän yläkoulun apulaisrehtorin syrjään ja valitsi uuden apulaisrehtorin tilalle. Perusteluna Hyttinen oli käyttänyt hänen ja apulaisrehtorin välistä epäluottamusta. Lisäksi apulaisrehtori oli Hyttisen mukaan ohijohtanut eli asioinut ohi Hyttisen muun muassa Miehikkälän luottamushenkilöiden kanssa. On muuten syytä huomata, että Hyttinen on sivistystoimenjohtajan lisäksi kolmen koulun rehtori mukaan lukien Miehikkälän yläkoulu.

Episodia edelsi, että apulaisrehtori oli aikaisemmin esittänyt Miehikkälän kunnanhallitukselle apulaisrehtorin tehtävän muuttamista koulunjohtajan tehtäväksi. Tällöin ei Hyttinen enää olisi ollut koulun ykkösjohtaja, kuten nykyjärjestelmässä.

Miehikkälän kunnanhallitus oli apulaisrehtorin linjoilla. Kiitos isäntäkuntamallin hallituksen piti tehdä esitys muutoksesta Virolahden sivistyslautakunnalle. Hyttinen valmisteli asian ja esitti, ettei muutos ole mahdollinen, koska yläkoulussa ei ole koulunjohtajan nimikettä käytössä.

Koulunjohtajalle ei Hyttisen tuolloisen esityksen mukaan ollut siten virkaehtosopimuksen mukaista palkkausperusteita eikä asia myöskään kuulunut lautakunnan toimivaltaan. Lautakunta, johon muuten kuului ja kuuluu edelleen myös miehikkäläläisiä jäseniä, hyväksyi Hyttisen torjuntaesityksen yksimielisesti.

Päätöksen jälkeen alkoivat apulaisrehtorin ja Hyttisen välit entisestään rakoilla kerrotuin seurauksin eli lopulta Hyttinen siirsi apulaisrehtorin syrjään.

Apulaisrehtori ei kuitenkaan tyytynyt Hyttisen tekemään syrjäyttämispäätökseen, vaan jätti siihen oikaisuvaatimuksen.

Äskettäin uusi Virolahden sivistyslautakunta päätti hyväksyä oikaisuvaatimuksen ja kumosi siten Hyttisen päätöksen.

Mitä asiassa seuraavaksi tapahtuu, on auki. Joka tapauksessa apulaisrehtori sai tehtävänsä takaisin.

Kymen Sanomien uutiseen kyseisestä tapauksesta tuli kymmeniä kommentteja. Monessa oli viesti, että Kaakon kaksikon sivistystoimessa ei kaikki ole hyvin ja esiin on tullut vain jäävuoren huippu.

Lienee melko selvää, että sivistystoimenjohtajan toimiessa myös kolmen koulun rehtorina, ei roolijako aina ole helpoin mahdollinen. Sivistystoimenjohtajan seisoessa peilin edessä, peilistä katsoo käytännössä hänen alaisenaan työskentelevä rehtori. Sivistystoimenjohtaja-rehtorin rooli on siis varsin jakautunut muun muassa silloin, kun koulun apulaisrehtori riitautuu koulun rehtori Hyttisen kanssa. Rehtorin ja apulaisrehtorin kiista menee sivistystoimenjohtajan eli Hyttisen ratkaistavaksi.

Mitään laitonta tai säännösten vastaista ei asetelmassa ole, mutta ei se kovin oikeudenmukaiselta vaikuta.

Nähtäväksi jää, ovatko viime aikoina julkisuuteen tulleet tapahtumat antaneet Kaakon kaksikossa aihetta arvioida sivistystoimen järjestelyjä uudelleen. Onko yhdelle viranhaltijalle keskittynyt liikaa tehtävä tai ainakin valtaa?

ANTTI-JUSSI LARVIO

Kommentoi artikkelia

Jos haluat kommentoida nimettömänä, voit tehdä sen seuraavasti:
Kirjoita nimimerkkisi Nimi-kenttään, valitse Kommentoin mieluummin vieraana -kenttä ja lisää sähköpostiosoitteesi sähköpostikenttään. Sähköpostiosoite ei näy kommentoinnin yhteydessä. Voit myös kommentoida rekisteröityneenä luomalla tilin Disqus-palveluun tai kirjautumalla kommentointiin esimerkiksi Facebookin tai Twitterin avulla.