Maakaasun myynti kohensi Haminan Energian tulosta

Yhtiö panostaa edelleen uusiutuvaan ja vähäpäästöiseen energiaan.

Raimo eerola

Haminan Energian biokaasulaitos Virolahdella.

Haminan Energian liikevaihto vuonna 2017 oli 29,53 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 30,78 miljoonaa euroa. Sen sijaan liikevoitto kasvoi 1,87 miljoonaan euroon (1,15 Me). Yhtiön tiedotteen mukaan erityisesti maakaasun myynti ja siirto kasvoivat selvästi. Maakaasua myytiin 255,3 gigawattituntia (207,7 GWh).

Yhtiön liikevaihdosta puolet tulee kaasun myynnistä, kolmannes sähkön myynnistä ja loput muusta liiketoiminnasta. Yhtiön liiketoimintaa kehitetään edelleen päästöttömään energiantuotantoon ja paikallisen tuotannon lisäämiseen.

Sataman nestekaasuterminaalista yhtiön pääliiketoimintaa

Viime vuonna yhtiö teki päätöksen nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalin rakentamisesta yhdessä virolaisen kumppanin Alexela-konsernin kanssa. Yhteisyritys Hamina LNG Oy rakennuttaa LNG-vastaanottoterminaalin Haminan satamaan. Terminaalin toimittajaksi valittiin Wärtsilä Oyj. Terminaalin rakennustyöt on aloitettu.

— LNG on meille tulevaisuudessa yksi pääliiketoiminnoistamme. Terminaalin on määrä valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä ja sen myönteiset vaikutukset yhtiöön sekä Haminan kaupunkiin arvioidaan olevan merkittävät, toimitusjohtaja Markku Tommiska kirjoittaa yhtiön vuosikertomuksen katsauksessa.

Nesteytetty maakaasu korvaa polttonesteitä tie- ja meriliikenteessä sekä lämmityskäytössä. LNG täyttää myös tiukentuvat päästörajoitukset.

LNG on meille tulevaisuudessa yksi pääliiketoiminnoistamme. — Markku Tommiska

Virolahdella sijaitsevaa biokaasulaitosta laajennettiin vuonna 2017 kahdella uudella reaktorilla, jotka otettiin käyttöön alkuvuonna 2018. Yhtiö on tehnyt myös investointipäätöksen uuden biolämpölaitoksen hankinnasta. Uusi lämpölaitos käyttää tuotannossa pääosin puupohjaisia, paikallisia polttoaineita. Lämpölaitos otetaan käyttöön vuoden 2018 lopulla. Samassa yhteydessä kaukolämpöverkot yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi.

Haminan Energia

Liikevaihto 29,53 Me

Liikevoitto 1,87 Me

Liikevoittoprosentti 6,3

Oman pääoman tuotto 4,7 prosenttia

Omavaraisuusaste 21,1 prosenttia

Maakaasun myynti 255,3 GWh

Kaukolämmön myynti 26,2 GWh

Sähkön käyttö 159,6 GWh

Henkilöstö 39

Lähde: Haminan Energia tilinpäätös 2017