Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa jatkoa väylämaksujen puolittamiselle ja määrärahan lisäystä Kotka–Pyhtään yhteysalusliikenteen laiturien korjaukseen

Raimo Eerola

Yhteysalus Otava hoitaa Kotkan ja Pyhtään välistä yhteysalusliikennettä.

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 2,9 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2019. Tämä on runsaat 400 miljoonaa euroa vähemmän kuin tämän vuoden talousarviossa. Muutos johtuu pääosin siitä, että perusväylänpidon korjausvelan vähentämiseen osoitettu lisärahoitus päättyy.

Liikenneverkolle ehdotetaan 1,66 miljardia euroa, liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin 210 miljoonaa euroa, viestintäpalveluihin ja -verkkoihin sekä viestinnän tukemiseen 537 miljoonaa euroa, liikenteen viranomaispalveluihin 61 miljoonaa euroa, hallintoon ja toimialan yhteisiin menoihin 402 miljoonaa euroa sekä sää-, meri- ja ilmastopalveluihin 44 miljoonaa euroa.

Eduskunta ei ole vielä hyväksynyt hallituksen esitystä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksesta. Tästä syystä liikenne- ja viestintäministeriöllä on valmius budjettiehdotuksen täydennysesityksen antamiseen.

Väylämaksujen puolittamisen jatkoa ehdotettu

Laivaliikenteeltä perittävien väylämaksujen puolittamista ehdotetaan jatkettavaksi vuosina 2019–2020. Vuoden 2019 maksukertymä on noin 48,4 miljoonaa euroa. Väylämaksu on puolitettu vuodesta 2015 lähtien osana rikkidirektiivin kustannusten kompensaatiota ja työmarkkinaratkaisua.

Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamiseen osoitettaisiin 96 miljoonaa euroa ja Saimaan alueen luotsauksen hintatukeen 4,2 miljoonaa euroa.

Kotka–Pyhtää-reittialueella yhteysalusliikenteen laiturikorjauksiin ehdotettu lisämäärärahaa

Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostoihin Kotka–Pyhtään ja Hiittisten reittialueilla ehdotetaan myönnettäväksi 5,3 miljoonaa euroa. Suomenlahdella ja Turunmaan saaristossa ehdotetaan myönnettäväksi 13,8 miljoonaa euroa.

Määrärahaan ehdotetaan 1,1 miljoonan euron lisäystä liikenteelle välttämättömien laiturien korjausten jatkamiseen.