Etelä-Kymenlaaksossa kaatui yli 700 hirveä — Metsästäjät pulittivat valtion kassaan kaatamistaan hirvistä runsaat 275 000 euroa Kaakkois-Suomesta

Kai Skyttä

Etelä-Kymenlaakson alueella kaadettiin viime syksynä yli 700 hirveä.

Etelä-Kymenlaaksossa kaadettiin viime syksyn aikana yhteensä 739 hirveä. Lupia alueen viidellä riistanhoitoyhdistyksellä oli yhteensä 688. Yksi pyyntilupa oikeuttaa ampumaan joko yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Lisäksi kauden aikana seurat saivat lisälupia yhteisestä lupapankista.

Metsästäjät tilittivät kaatamistaan hirvistä valtion kassaan Kaakkois-Suomen alueelta yhteensä runsaat 275 000 euroa.

Suomen riistakeskuksen Kaakkois-Suomen alueella, johon Kotka ja ympäryskunnat kuuluvat, metsästettiin tammikuun puolivälissä päättyneen hirvenmetsästyskauden aikana 3 198 yhteensä hirveä. Edellisvuoteen verrattuna metsästysmäärä oli 172 eläintä suurempi. Pyyntiluvat oli myönnetty 36 eri hakijalle.

Kaakkois-Suomessa pyyntilupien käyttöaste oli 86 prosenttia. Vasojen osuus kaadetuista hirvistä 47 prosenttia.

Vuonna 2017 Kaakkois-Suomessa oli käytössä runsaat 2 806 pyyntilupaa, joilla metsästettiin kaikkiaan 3 026 hirveä. Pyyntilupien käyttöaste oli silloin 83 prosenttia ja vasojen osuus 46 prosenttia.

Riistanhoitoyhdistykset kokoontuvat maalis—huhtikuun aikana alueidensa hirvitilannetta. Yhdistykset tekevät omat hirvikannan hoito- ja metsästyssuunnitelmansa sen jälkeen.

Luetuimmat