Tuulivoimayhdistys: Onnettomuustutkintakeskuksen vaatimat varoetäisyydet ovat jo voimassa

Ilmakuvauspalvelu Jarno Koivula

Tuulivoimalan palo aiheutti 4—5 miljoonan euron vahingot loppiaisena.
Tuulivoimalan palo aiheutti 4—5 miljoonan euron vahingot loppiaisena.

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) totesi Haminan tammikuista tuulivoimalapaloa tutkittuaan, että sammutusjärjestelmät ja selkeät varoetäisyydet olisivat tarpeen tuulivoimaloissa. Suomen Tuulivoimayhdistyksen mukaan varoetäisyydet on jo määritelty.

— Suomessa on määritetty tuulivoiman turvaetäisyydet esimerkiksi teihin ja rautateihin Liikenneviraston ohjeella vuonna 2012. Etäisyydet asutukseen määräytyvät valtioneuvoston asetuksen asettamien äänirajojen ja ympäristöministeriön laatimien äänen leviämistä mallintavien ohjeiden perusteella, yhdistyksen tiedotteessa todetaan.

— Myös sosiaali- ja terveysministeriön määräykset sisämelutasoista sääntelevät osaltaan tuulivoiman sijoittumista. Puolustusvoimat puolestaan sääntelevät etäisyyttä aluevalvontasensoreihin ja liikenteen turvallisuusvirasto Trafi valvoo etäisyyksiä lentoliikenteen turvallisuuden näkökulmasta. Vaarallisten aineiden ja muiden toimintojen sijoittuminen suhteessa tuulivoimaloihin tarkastellaan tapauskohtaisesti luvitusvaiheessa.

Sammutusjärjestelmistä yhdistys kirjoittaa, ettei niitä ole voimaloiden yleensä syrjäisen sijainnin vuoksi pidetty tarpeellisina.

— Tuulivoimaloihin on saatavilla sammutusjärjestelmiä, mutta vasta tekniikan kehittymisen myötä markkinoilta löytyy myös järjestelmiä, joista ei aiheudu vaaraa voimalassa työskenteleville tai herkille laitteistoille.

OTKES:n mukaan aiemmissa onnettomuuksissa merkittävä ongelma on ollut suurien lapojen irtoaminen ja lentäminen satojen metrien päähän voimalasta. Tuulivoimayhdistys kiistää tämän ja kirjoittaa, ettei 10 000—15 000 kilon painoinen lapa lennä satojen metrien päähän missään olosuhteissa.

— Maailmalla on tehty tutkimuksia tuulivoimalasta mahdollisesti irtoavan osien tai jään lentämisestä esimerkiki ohi kulkevalle tielle. Todennäköisyydet onnettomuuksille ovat äärimmäisen pieniä.

Haminan Energian tuulivoimala paloi onnettomuudessa käyttökelvottomaksi. Palo aiheutti 4—5 miljoonan euron vahingot.

Kimmo Puhakka