Karhulan kanjonin kattamisen eri vaihtoehdoista selvitys: Kattaminen tunnelilla maksaisi arviolta 28 miljoonaa euroa

Hintahaitari on laaja. Edullisin vaihtoehto viidestä eri ratkaisusta maksaisi noin 2 miljoonaa euroa.

Kotkan kaupunkisuunnittelu

Vaihtoehto kolmosessa kanjoni katettaisiin tunnelilla. Tämä olisi hintavin vaihtoehto.
Vaihtoehto kolmosessa kanjoni katettaisiin tunnelilla. Tämä olisi hintavin vaihtoehto.

Karhulan kanjonin kattaminen tunnelilla maksaisi arviolta 28 miljoonaa euroa, käy ilmi Kotkan kaupunkisuunnittelun laatimasta selvityksestä.

Selvitys on laadittu Karhulan keskustan osayleiskaavaa varten. Selvityksessä on käyty läpi kattamisen eri vaihtoehtoja ja niiden kustannuksia. Keveimmät vaihtoehdot ovat moottoritien haittavaikutuksia pienentäviä ratkaisuja ja suurin massiivinen, lähes 30 miljoonan euron tunneliratkaisu. 

— Aiemmin kanjonin kattamista on tarkasteltu lähinnä sen osalta, mitä kannen  päälle voisi rakentaa. Tässä selvityksessä arvioidaan konkreettisesti mitä kanjonin kattaminen tarkoittaisi olemassa olevien rakenteiden, kattamista koskevien säädösten ja niistä muodostuvien kustannusten valossa, Kotkan kaupunkisuunnittelija Markku Hannonen kertoo Kotkan kaupungin keskiviikkona julkaisemassa tiedotteessa.

Kanjonin kattamisen selvitys on arvointityökalu kanjonin kehittämisehdotuksille. Lisäksi se tuo lisätietoa kanjonin kattamisen liittyvään keskuseteluun. Selvityksestä on hyötyä myös Karhulan keskustan muille suunnitelmille.

Kotkan kaupunkisuunnittelu

Vaihtoehto ykkösessä on käytetty kattamisratkaisuna siltaa.
Vaihtoehto ykkösessä on käytetty kattamisratkaisuna siltaa.

Halvin vaihtoehto maksaisi kaksi miljoonaa euroa

Selvityksessä on tarkasteltu kanjonin kattamista eri vaihtoehtojen avulla.

Niin sanotussa nollavaihtoehdossa muutoksia syntyisi vähiten. Tämä kattaisi nykytilanteen parantamisen eli haittavaikutusten vähentämisen esimerkiksi meluntorjunnalla. Tähän vaihtoehtoon kuuluu myös katutilojen uudistamista ja vehreyden lisäämistä. Tämä vaihtoehto maksaisi noin 2 — 2,5 miljoonaa euroa.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa kanjoni katettaisiin osittain sillalla. Ratkaisulle tulisi hintaa 6 — 8,2 miljoonaa euroa. Toisessa vaihtoehdossa kanjoni katettasiin useammalla sillalla. Tämä ratkaisu maksaisi 8,4 — 11,8 miljoona euroa.

Kolmannessa vaihtoehdossa kanjoni katettaisiin kokonaan tunnelilla. Ratkaisu maksaisi 23—28 miljoonaa euroa.

Neljäs vaihtoehto on kanjoniin tehtävä vaakasuuntainen melusuojaus. Tälle ei ole laskettu suuntaa-antavaa hintaa.

Hinta-arviot ovat suuntaa-antavia

Vaihtoehtojen hinnat on arvioitu suuntaa-antavasti. Vaihtoehtojen toteutustavoissa on sellaisia yksityiskohtia, jotka voivat vaikuttaa kustannuksiin merkittävästi. Kustannusten kokoluokat ovat suuntaa-antavia ja ne tarkentuvat suunnittelun edetessä.

— Summia arvioitaessa on huomioita millaista lisäarvoa ja uusia avauksia ratkaisuilla on mahdollista saavuttaa. Kotkassa on tehty aiemminkin suuria päätöksiä, kuten sataman siirto Mussaloon ja öljysatamasta tehty viihtyisä puistoalue, yleiskaavoittaja Pauli Korkiakoski toteaa.

Kotkan kaupunkisuunnittelu

Vaihtoehto numero 2. Myös tässä vaihtoehdossa kanjoni katettaisiin osittain silloilla.
Vaihtoehto numero 2. Myös tässä vaihtoehdossa kanjoni katettaisiin osittain silloilla.