Ympäristövaikutusten arviointiselostus Nord Stream 2:sta on valmistunut

Kimmo Seppälä

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Nord Stream 2:sta on valmistunut

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Itämerelle Venäjän ja Saksan välille suunnitellusta Nord Stream 2 -maakaasuputkesta on valmistunut. Selostus on hankkeesta vastaavan, Nord Stream 2 AG:n, laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista.

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista.

Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista. Koska ympäristöministeriö on sopimuksen toimivaltainen viranomainen Suomessa, ympäristöministeriö esittää muiden maiden putkiosuuksia koskevat kannanotot kyseisille maille.

Suunniteltu, noin 1200 kilometriä pitkä, putkilinja kulkee Suomen talousvyöhykkeellä noin 378 kilometrin matkan. Putkilinja koostuu kahdesta rinnakkaisesta putkesta, joiden reitti kulkee Venäjän, Saksan ja Tanskan aluevesillä ja talousvyöhykkeillä sekä Suomen ja Ruotsin talousvyöhykkeillä.

Mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa viimeistään 5. kesäkuuta Uudenmaan ELY-keskukseen, joka antaa oman lausuntonsa hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta viimeistään 4. elokuuta.

Uusimmat uutiset