Etelä-Kymenlaakson työllisyyskehitys näkyy uusien yritysten määrässä — Miehikkälässä ja Virolahdella on perustettu enemmän yrityksiä kuin viime vuoden tammi-syyskuussa

Perustetuissa yrityksissä on runsaasti erilaisia kauneuden-, terveyden- ja hyvinvoinnin palveluja tarjoavia yrityksiä.

Elena Liseytseva

Tänä vuonna Etelä-Kymenlaaksossa perustetuissa yrityksissä on runsaasti erilaisia kauneuden-, terveyden- ja hyvinvoinnin palveluja tarjoavia yrityksiä. Arkistokuva.

Kotkan-Haminan seudun hyvä työllisyyskehitys näkyy uusien yritysten perustamisluvuissa. Kotkan-Haminan seudulle perustettiin tammi-syyskuussa 255 uutta yritystä. Perustamistahti tosin on hidastunut: yrityksiä syntyi neljä prosenttia vähemmän viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

— Perustetuissa yrityksissä on runsaasti erilaisia kauneuden-, terveyden- ja hyvinvoinnin sekä muita henkilökohtaisia palveluja tarjoavia yrityksiä. Samoin on perustettu lukuisia ravintola- ja kahvilatoiminnan sekä liike-elämän asiantuntijapalveluja tarjoavia yrityksiä, kertoo yritysneuvoja Kristiina Kuparinen Cursor Oy:stä.

Cursor toimii uusyrityskeskuksena Kotkan—Haminan seudulla ja toteuttaa aloittavan yrittäjän neuvontaa uusyrityskeskusmallin mukaisesti. Cursorin aloittavan yrittäjän neuvonnassa perustanta väheni 28 prosenttia.

Konkurssien henkilöstövaikutukset ovat pienentyneet

Yritysten perustaminen on ollut edelliseen vuoteen verrattuna vilkkainta Haminassa, jonne oli syyskuun loppuun mennessä syntynyt 64 uutta yritystä. Viime vuoden vastaava luku oli 51.

— Myös Miehikkälässä ja Virolahdella on perustettu enemmän yrityksiä kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Kun yritystoimintansa lopettaneita oli 31 prosenttia edellisvuotta enemmän, laski nettoperustanta 57 prosenttia vuoden takaisesta. Uusia yrityksiä perustettiin bruttomääräisesti 255 kappaletta. Toimintansa lopettaneita oli 210, jolloin nettolisäys oli 45 yritystä.

— Konkurssien määrä on Kotkan — Haminan seudulla on pysynyt ennallaan, mutta konkurssien henkilöstövaikutukset ovat pienentyneet. Kotkan-Haminan seudun konkurssitilanne on samalla tasolla vertailuseuduista lähinnä Salon seutukunnan kanssa

Tiedot perustuvat kehittämisyhtiö Cursor Oy:n keräämiin tietoihin.

Informaatio- ja viestintäalat kasvavat

Lukumääräisesti eniten, 51, perustettiin taiteiden, viihteen ja virkistyksen sekä muun palvelutoiminnan yrityksiä, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan yrityksiä, 42, terveys- ja sosiaalipalvelujen yrityksiä, 34, ja tukku- ja vähittäiskaupan sekä moottoriajoneuvojen korjauksen yrityksiä, 34 kappaletta.

Toimialoista voimakkaimmin ovat vuoden takaisesta kasvaneet informaatio ja viestintä sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta.

Perustetut yritykset kunnittain

Kotka 158

Hamina 64

Pyhtää 17

Virolahti 10

Miehikkälä 6