Maanomistajat patistavat käyttämään kaikki hirviluvat

Kai Skyttä

Kaakkois-Suomeen on myönnetty tänä syksynä 2802 hirvenkaatolupaa.

Kaakkois-Suomeen on myönnetty 2802 hirvenkaatolupaa. Lisäystä edellisvuoteen verrattuna on 16 prosenttia. Maanomistajat kannustavat metsästäjiä käyttämään kaikki luvat.
MTK:n kenttäpäällikkö Hannu Ripatti muistuttaa, että hirvikanta on edelleen vahva. Riistakeskuksen eri alueiden välillä on eroja  hirvikannan suuruudessa, mutta kannan vähentämistarvetta on laajasti.
— Hirvenmetsästyksessä tulee päästä tavoitteen mukaiseen kantaan. Maanomistajat ovat huolissaan hirvikannan kasvusta. Hirvien määrää on ennenkin aliarvioitu ja tuloksena on ollut hallitsematon kannan kasvu. Nyt on havaittavissa samoja piirteitä, toteaa Ripatti.

Tarkkuutta säätelyyn


Maanomistajat haluavat lisää tarkkuutta hirvikannan säätelyyn ja  katsovat, että metsästyksen mitoituksessa ja lupapankkien aukaisussa ei pidä arkailla. Pankkilupia tulee kohdentaa etenkin hirvien tihentymäalueille.
Hirvikannan tavoitetaso on asetettu maanomistajien, metsästäjien ja sidosryhmien yhteisellä päätöksellä. Tavoitteena on pitää hirvikanta mahdollisimman tasaisena ja määrältään sellaisena, että metsätalouden vahingot pysyvät kurissa. Kaakkois- Suomen alueella tavoitetaso on 2,5-3,1 hirveä tuhatta hehtaaria kohden.

Luetuimmat