Energiavirtoja siirretään älykkäästi Kotkaan rakentuvassa tapahtumakeskuksessa – Korttelitason yhteistyöllä saadaan uudenlaista energiatehokkuutta

Kotkan Energia toteuttaa uudenlaisen energiakeskuksen Kotkan kantasatamaan.

Linda Varoma

Viime vuonna Kotkan Energia satsasi uusiin tekniikoihin muun muassa hyötyvoimalaitoksella, jossa toteutettiin savukaasupesuri.
Viime vuonna Kotkan Energia satsasi uusiin tekniikoihin muun muassa hyötyvoimalaitoksella, jossa toteutettiin savukaasupesuri.

Kotkan Energia toteuttaa uudenlaisen energiakeskuksen Kotkan kantasatamaan rakennettavan tapahtumakeskuksen yhteyteen.

Kotkan Kantasatamaan rakentuvassa Tapahtumakeskus Vendassa ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun eli XAMKin uudella kampuksella toteutetaan aivan uudenlainen energiakonsepti, Kantasataman Energiakeskus.

Normaalitapauksessa kummassakin rakennuksessa olisi omat erilliset lämmitys- ja jäähdytysratkaisunsa. Näiden sijaan Kotkan Energia toimittaa alueelle yhteisen lämmitys- ja jäähdytyskokonaisuuden, missä energiavirtoja voidaan siirtää älykkäästi rakennuksesta ja paikasta toiseen, joka lisää ratkaisun energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Korttelitason yhteistyötä

Vendan ja XAMKin kampuksen sekä mahdollisesti tulevaisuudessa myös alueelle sijoittuvan hotellin muodostamassa kokonaisuudessa hyödynnetään jäähdytyksestä syntyvien hukkalämpöjen lisäksi maalämpöä niin, että järjestelmä toimii hybridijärjestelmänä rinnan kaukolämmön kanssa.

Maalämpökaivoja voidaan käyttää myös energiavarastoina, missä on mahdollista varastoida etenkin kesäkuukausien ylijäämälämpöä.

Energiakeskus -ratkaisussa investoinnin tekee Kotkan Energia, joka toimittaa lämpöä ja jäähdytystä palveluna asiakkaille.

Asiakkaiden ei tarvitse itse investoida järjestelmään, vaan he voivat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.

Investoinnin suuruus Kotkan Energialle on noin 2,9 miljoonaa euroa.

– Energianratkaisut on turvattu 20 vuodeksi pitkillä palvelusopimuksilla, jotka sisältävät investoinnin lisäksi myös laitteiden huolto- ja päivystyspalvelut, kertoo vt. toimitusjohtaja Sami Markkanen.

Satsausta uusiin tekniikoihin

Viime vuonnakin Kotkan Energia satsasi uusiin tekniikoihin.

– Toteutimme hyötyvoimalaitokselle savukaasupesurin, jonka avulla tuotannon hiilidioksidipäästöt vähenevät edelleen ja tuotannon hyötysuhde paranee, kertoo Markkanen.

Savukaasupesuri lauhduttaa laitoksen savukaasuista talteen lämpöä, jota ei ole aiemmin hyödynnetty. Talteen otettavalla lämmöllä pystytään korvaamaan maakaasua, turvetta ja puupolttoaineita kaukolämmön tuotannossa.

Myös Hovinsaaren uusi vesilaitos saatiin kokonaisuudessaan käyttöön viime vuoden syksyllä. Laitos ottaa talteen savukaasuista lauhtuvaa vettä ja säästää puhdasta vettä. Toisaalta laitos myös puhdistaa mereen menevää savukaasulauhdetta erittäin puhtaaksi.

– Otimme käyttöön uusia tekniikoita. Kärkisaareen rakennettiin merilämpöjärjestelmä kaukolämpöverkon ulkopuolelle palveluperiaatteella ja aloitettiin sähköautojen latausinfraprojekti Kotkan toriparkin uudistamisella. Jatkoa tähän seuraa tänä vuonna, kertoo Markkanen.

Kotkan Energia teki viime vuonna investointeja yhteensä noin 10 miljoonan euron arvosta.

Kotkan Energia –konserniin kuuluivat emoyhtiö Kotkan Energia Oy, tytäryhtiöt Karhu Voima Verkko Oy ja Karhu Voima Palvelu Oy sekä osakkuusyhtiö Karhu Voima Oy.

Konsernin liikevaihto oli 55,1 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 4,6 miljoonaa euroa.