Hamina varautuu teollisuuden tonttitarpeisiin – Hillonlahden pohjoispuoleisella alueella selvitetään muun muassa akkumateriaalitehtaan mahdollisen tulon vaatimia aluejärjestelyjä

Hillonlahden täyttö on myös osa alustavasti tutkittavia asioita.

Juha Rika

Hamina varautuu teollisuuden tonttitarpeisiin – Hillonlahden pohjoispuoleisella alueella selvitetään muun muassa akkumateriaalitehtaan mahdollisen tulon vaatimia aluejärjestelyjä

Hillonlahden pohjoispuoleisen alueen maankäyttötarpeita selvitetään Haminassa. Kaupunki on tilannut alueen maankäyttöä koskevan yleissuunnitelman, jossa Haminan kehitysjohtaja Matti Filpun mukaan selvitetään millaisia muutoksia muun muassa alueen kaavassa oleviin varauksiin on tehtävä riittävän suurien tonttikokonaisuuksien saamiseksi. Yksi mahdollinen suurtontin tarvitsija voi Filpun mukaan olla akkujen valmistukseen tarvittavia materiaaleja tuottava tehdas.

– Alueen kaavahan on tullut lainvoimaiseksi vuonna 2018 ja siinä esimerkiksi kokoojatie tavallaan lävistää keskeisen alueen. Nyt on ilmennyt isoja hankkeita, kuten akkumateriaalitehdas, jotka toteutuessaan estävät tien vetämisen siten kuin kaavassa on merkitty. Tien uutta sijaintia tutkitaan siten myös tässä yhteydessä. Samaten tarkastellaan maakaasuputkien ja vesijohtojen sijoittamista, jotta niille löydetään sitten oikeat paikat, Filppu sanoo.

Valmius tehtaaseen

Valtion kaivossijoituksia hoitava Suomen Malmijalostus kertoi vuoden alussa valmistelevansa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä kahdesta uudesta tehtaasta, joissa tuotettaisiin litiumakkujen valmistuksessa tarvittavia materiaaleja. Tehtaiden mahdollisiksi sijoituspaikkakunniksi ilmoitettiin Hamina, Kotka, Kokkola ja Vaasa.

– Haluamme maankäytön osalta kaiken olevan valmiina, mikäli tehdas päätettäisiin sijoittaa Haminaan.

Haluamme maankäytön osalta kaiken olevan valmiina, mikäli tehdas päätettäisiin sijoittaa Haminaan. — Matti Filppu

Kiviainesta Hillonlahteen?

Filpun mukaan yleissuunnitelmassa selvitetään myös alueella olevien Savilahdenvuoren ja Petkelvuoren louhinnassa syntyvän kiviaineksen käyttöä.

– Tarkoitus on tutkia, varataanko osa vuorten kallioaineksesta Hillonlahden täyttöön. Lisäksi pyritään tunnistamaan minkälaisia tarkempia selvityksiä Hillonlahden täyttöön liittyen vielä tarvitaan, koska siellähän on muun muassa luontoarvoja, joita pitää ottaa huomioon.

Haminan kaupunki on suunnitellut Hillonlahden täyttämistä lisätäkseen satamasidonnaisen teollisuuden tonttimaata. Hillonlahden täyttöä teollisuuden käyttöön on kiirehtinyt tammikuussa Haminan kaupungille lähettämässään vetoomuksessa myös Businessmooring, joka on Kotkan ja Haminan kaupunkien sekä niiden elinkeinoyhtiöiden yhteistyöorganisaatio. Kyseinen organisaatio pyrkii Kymenlaakson liiton tuella edistämään satamasta hyötyä saavan teollisuuden sijoittumista alueelle.

Filpun mukaan yleissuunnitelman on määrä valmistua ennen kesälomakauden alkua.