Turistin tutustumisopas, talonrakentajan suunnitteluapu tai sähköyhtiöiden työkalu - Haminan uudesta virtuaalimallista on moneksi

3D-malli tulee yleisön vapaaseen käyttöön ensi vuoden alkupuolella.

Turistin tutustumisopas, talonrakentajan suunnitteluapu tai sähköyhtiöiden työkalu - Haminan uudesta virtuaalimallista on moneksi

Haminan linnoituksen alueesta on tehty kolmiulotteinen virtuaalimalli. Sen avulla voi tutustua kaupungin katuihin ja rakennuksiin. Mallia voidaan hyödyntää esimerkiksi matkailussa, opetuksessa ja rakennussuunnittelussa. Yleisön vapaaseen käyttöön se tulee ensi vuoden alusta.
Hankkeen takana on Haminan linnoituksen wanhat talot ry. Yhdistys halusi hyödyntää keräämäänsä historia-aineistoa uudella tavalla, jolloin syntyi idea virtuaalisesta mallista. Google myönsi projektille yhteisörahoitusta, myös kaupunki innostui ja lähti mukaan rahoittajaksi.
— Googlelta saatiin noin 45 000 euroa, kaupungilta vajaat 20 000. Omaa rahoitusta oli vajaat 10 000 euroa, projektivastaava Seepo Serola Haminan linnoituksen wanhoista taloista kertoo.
Tuloksena on 3D-toteutus, joka tulee kaiken kansan vapaaseen käyttöön. Linkki sijoitetaan ainakin yhdistyksen ja Haminan kaupungin sivuille. Katsomiseen tarvitaan Googlen SketchUp, jonka voi ladata verkosta maksutta.
— Tietokoneen ruudulla voi sitten pyörittää kolmiulotteista mallia. Voi mennä sisälle pihoihin ja kulkea kaduilla.
Malli poikkeaa Serolan mukaan esimerkiksi Googlen valokuviin perustuvasta Street View -ohjelmasta paitsi toteutukseltaan myös sisällöltään.
— Meidän mallimme toimii porttina toisille sivuille, joista saa erilaista tietoa. Esimerkiksi paikkojen historiasta ja erilaisista palveluista.

Monia käyttötarkoituksia

Käyttötarkoituksia onkin paljon, Serola toteaa. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi opetuksessa, matkailussa ja markkinoinnissa sekä erilaisessa kaupunkisuunnittelussa.
— Esimerkiksi Haminan Energia voi tarkastella sen avulla kolmiulotteisesti sähkölinjojen paikkoja.
Kaupungin kehitysjohtaja Matti Filppu toteaa, että varsinkin teknisellä toimella on runsaasti käyttöä mallille.
— Suunnittelussa, rakennusvalvonnassa ja erilaisissa kaupunkikehityksen toimissa. Kolmiulotteiset kuvat auttavat arvioimaan, soveltuuko vaikka joku väri tai kattomuoto johonkin kohteeseen.
Kaupungin osallistumisesta hankkeeseen päätettiin Filpun mukaan jo sen alkuvaiheessa.
— Tämä on ensimmäinen virtuaalikaupunkimalli koko Kymenlaaksossa. Ja lopputulos on hyvä. Uskon, että vain mielikuvitus on rajana käyttömahdollisuuksissa.
Myös Serola painottaa mallin monipuolisuutta. Yksityiskohtia voidaan lisätä ja aluetta laajentaa.
— Tämä on vasta alku. Alustan päälle voidaan rakentaa koko ajan lisää. Jo nyt osa alueen taloista on kuvannettu tarkemmin, lähes fotorealistisiksi. Niitä joudutaan kuitenkin vielä työstämään ja pelkistämään, sillä tietomäärä on niin valtava, etteivät ne välttämättä aukea kotikoneilla.

23020505.jpg

Apuna lasermittaukset

Virtuaalimalli tehtiin maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistojen pohjalta. Toteutuksesta vastasi oululainen arkkitehtitoimisto Laatio.
— Lasermittauksilla määritellään haluttujen pisteiden koordinaatit kolmessa suhteessa. Niistä kootaan sitten kolmiulotteinen pistepilvi. Pisteitä yhdistelemällä saadaan sitten piirrettyä kohteiden tarkat paikat esille, Laation arkkitehti Jukka Laaksonen selventää prosessia.
Laajan aineiston lisäksi mitattiin tarkemmin joitain rakennuksia, lähinnä alueen vanhimpia taloja. Projektissa oli apuna Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiopiskelijoita.
— Nämä kohteet ovat niitä, jotka näkyvät esimerkkivideossa värillisinä.
Toimisto on laatinut vastaavia malleja aikaisemminkin, esimerkiksi Oulusta. Yksityiskohtia pystytään lisäämään lähes rajattomasti, Laaksonen toteaa.
— Näin on tehty esimerkiksi Oulun mallin suhteen. Laitteet paranevat koko ajan, joten yhä isommat mallit pyörivät paremmin ja paremmin.