Käräjäoikeuden Kotkan kanslian muutto Kouvolaan voi viivästyä tilanpuutteen takia — Kouvolaan siirtyy enimmillään noin 20 työntekijää

Kymenlaakson käräjäoikeuden toiminta keskitetään Kouvolaan, mutta aikataulu on vielä avoin. Etelä-Karjalassa Imatran kansliaa ollaan oltu sulkemassa jo kymmenen vuotta.

Katja Juurikko

Kymenlaakson käräjäoikeuden toiminta keskitetään Kouvolaan.
Kymenlaakson käräjäoikeuden toiminta keskitetään Kouvolaan.

Kymenlaakson käräjäoikeuden Kotkan kansliaa ei välttämättä suljeta heti, kun valtakunnallinen käräjäoikeusuudistus astuu voimaan vuonna 2019.

Keskiviikkona eduskunta päätti keskittää käräjäoikeuksia ja niiden kanslioita nykyistä harvemmille paikkakunnille. Päätöksen mukaan Kymenlaakson ainoa kanslia ja istuntopaikka jää Kouvolaan. Se merkitsisi noin noin 20 henkilön siirtymistä Kotkasta Pohjois-Kymenlaaksoon.

Pitkä vuokrasopimus ja tilanpuute hiertävät

Kotkan kanslian lakkauttaminen voi siirtyä kauemmas tulevaisuuteen pitkän vuokrasopimuksen takia. Kotkan oikeustalo on vuokrattu Senaatti-kiinteistöiltä vuoden 2022 lokakuun loppuun saakka.

Lisäksi Kouvolan tilojen ahtaus voi hidastaa muuttoa. Käräjäoikeuden laamannin Markku Almgrenin mukaan Kouvolan oikeus- ja poliisitalossa ei ole tällä hetkellä sopivia tiloja Kotkasta tulevalle väelle.

— Oikeusministeriö antaa asetuksen, jossa nämä asiat tarkentuvat. Sitä ennen ei oikein kannata arvailla, mitä tapahtuu.

Imatran kanslia piti sulkea jo vuosia sitten

Etelä-Karjalassa Imatran kanslia on ollut sulkemisuhan alla pian kymmenen vuotta, mutta toiminta on jatkunut. Sielläkin ongelmana on ollut tilanpuute. Lappeenrantaan tarvittaisiin uusi oikeustalo.

Kouvolaan aiotaan keskittää velkomusasioita

Kouvolan tilojen käyttöön vaikuttaa myös toinen oikeusministeriön valmistelema muutos. Kouvolasta on kaavailtu yhtä seitsemästä paikkakunnasta, jolle voitaisiin keskittää riidattomien velkomusasioiden käsittelyä.

Jos ehdotus menee läpi, käräjäoikeus tarvitsisi arviolta toistakymmentä uutta työntekijää. Heillekin täytyisi löytää työtilat.

Toisaalta Itä-Suomen hovioikeus työllistää Kouvolassa viitisentoista henkilöä. Ajoittain on väläytelty, että hovioikeus keskittäisi toimintaansa nykyistä enemmän Kuopioon.

Joulukuussa 2016 hovioikeuden presidentti Pertti Nieminen arvioi Kouvolan Sanomille, että työt jatkuvat nykyisellään hyvin mahdollisesti vuoden 2018 loppuun saakka. Silloin hän arveli, että tulevaisuus riippuu nimenomaan käräjäoikeusuudistuksen etenemisestä.

Torstaina Nieminen ei ehtinyt vastata Kouvolan Sanomien yhteydenottopyyntöön.

Velkomusasiat pian eduskunnan käsittelyyn

Käräjäoikeuksien riidattomista velkomisasioista on tulossa oma hallituksen esityksensä. Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen Maarit Leppäsen mukaan esitys pyritään saamaan valmiiksi loppuvuoden aikana. Tämä tarkoittaisi sitä, että eduskunta päättää asiasta vuonna 2018.

Käräjäoikeuden toimipaikkoja jää 36 paikkakunnalle

Keskiviikkona hyväksytyssä uudistuksessa käräjäoikeuksien määrää vähennetään nykyisestä 27:stä 20:een. Käräjäoikeuksista suljetaan Hyvinkää, Järvenpää, Kemi, Kokkola, Porvoo, Raasepori ja Ylivieska.

Samalla suljetaan erilliskanslioita ja istuntopaikkoja. Kaikkiaan käräjäoikeuden toimipaikkoja jää 36 paikkakunnalle.