Sillan korvaava Kiiskijärven kiertotien hinta yllätti ELY-keskuksen – Virolahden kunnan toivoma silta voitaisiin sittenkin rakentaa, jos kunta sitoutuisi maksamaan osan kustannuksista "Kunta katsoo, ettei voi lähteä rahoittamaan Suomen valtion ylläpitovelvollisuudella olevia maanteitä"

Virolahden kunnanhallitus ottaa kantaa Kaakkois-Suomen ELY-Keskuksen esitykseen maanantaina.

Jukka Kinnunen

Kiiskijärven vanha puusilta on korjauskelvottomassa kunnossa. ELY-keskus teki viime vuonna päätöksen, että silta korvataan kiertotiellä. Tien kustannukset ovat osoittautuneet sen verran korkeiksi, että myös uuden sillan rakentaminen on noussut jälleen esiin. Arkistokuva.
Kiiskijärven vanha puusilta on korjauskelvottomassa kunnossa. ELY-keskus teki viime vuonna päätöksen, että silta korvataan kiertotiellä. Tien kustannukset ovat osoittautuneet sen verran korkeiksi, että myös uuden sillan rakentaminen on noussut jälleen esiin. Arkistokuva.

Kiiskijärven vanhan puusillan korvaamiseen on ilmaantunut uusi käänne Virolahdella. Kaakkois-Suomen ELY-keskus päätti viime vuonna, että Kurkelantien Kiiskijärven yli johtava huonokuntoinen puusilta puretaan ja korvaava tieyhteys rakennetaan Kiiskijärven pohjoispuolelta. ELY-keskuksen päätöksen taustalla oli, että kiertotien ansiosta ei kallista, uutta siltaa siten tarvitsisi rakentaa.

Kiertotien suunnittelun edetessä ovat myös tien kustannukset tarkentuneet. ELY-keskuksen mukaan kustannusarvio on noussut aikaisemmasta merkittävästi. Viime heinäkuussa valmistuneen tiesuunnitelmaluonnoksen mukaan tien rakentamisen kokonaiskustannukset olisivat noin 1 160 000 euroa.

Kustannusnousun jälkeen ELY-keskus on päättänyt nostaa uudelleen esiin vaihtoehdon, että Kiiskijärven vanhan sillan paikalle tehtäisiin uusi silta.

Juha Rika

6659758.jpg

Keskus on selvittänyt myös aikaisemmin esillä ollutta vaihtoehtoa pengertien ja sillan yhdistelmästä, jolla vanha silta korvattaisiin. Vaihtoehdon karkea kustannusarvio on kuitenkin osoittanut, että pengertien ja sillan yhdistelmä tulisi maksamaan käytännössä saman kuin uusi silta.

Uuden sillan rakentamisen kustannuksiksi on ELY-keskus arvioinut alustavasti noin 1,4 miljoonaa euroa.

Kunta ei aio rahoittaa

Uuden sillan rakentamisen kustannuksiksi on ELY-keskus arvioinut alustavasti noin 1,4 miljoonaa euroa.

ELY-keskus on nyt lähestynyt Virolahden kuntaa pyynnöllä, että kunta sitoutuisi osallistumaan siltavaihtoehdon rakentamiskustannuksiin 200 000 eurolla, jolla katettaisiin kiertotievaihtoehdon ja uuden sillan rakentamisen välinen kustannusero.

Virolahden kunnanhallitus käsittelee ELY-keskuksen pyyntöä maanantaina. Kunta on Kiiskijärven sillan korvaamisen eri vaiheessa ollut painokkaasti uuden sillan rakentamisen kannalla. Myös kunnanhallitukselle asian valmistelleen kunnanjohtaja Veli-Matti Pullin esityksessä todetaan kunnan johdonmukaisesti esittäneen, että Kiiskijärven yli menevän sillan uusiminen on kokonaistaloudellisesti paras ratkaisu.

Pullin mukaan kunta ei kuitenkaan voi lähteä rahoittamaan Suomen valtion ylläpitovastuulla olevia maanteitä ja varsinkaan tällaisessa tilanteessa, jossa koronavirusepidemia on heikentänyt kunnan taloutta.

Silta parempi ratkaisu

Pulli muistuttaa esityksessään, ettei parasta ratkaisua Kiiskijärven sillan korvaamisessa voida tehdä pelkästään eri vaihtoehtojen rakentamiskustannuksiin perustuen. Arvioinnissa tulisi huomioida myös kokonaistaloudellisuus. Pullin mukaan uusi silta on kiertotietä selkeästi parempi ratkaisu, kun vaakakupissa painavat muun muassa kylän liikenneyhteydet, maatalouden ja liiketoiminnan tarpeet, kiertotien myötä pidentyneen matkan aiheuttamat ympäristövaikutukset ja matkailun tarpeet.

Kiertotien pituus olisi noin kolme kilometriä ja se on suunniteltu ilman valaistusta olevana maantietasoisena soratienä.

Kiiskijärven vanha silta on niin huonokuntoinen, että viime vaiheessa sen painorajoitus on jouduttu pudottamaan kolmeen tonniin, jolloin esimerkiksi maatalouskoneet ja linja-autolla tapahtuvat koulukuljetukset sillan kautta ovat estyneet.