Kymenlaakson keskussairaala halutaan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen keskussairaalaksi

Kymenlaakson kuntien johto, maakuntaliitto ja Kymsote vetoavat maan hallitukseen Koksin puolesta.

Kimmo Seppälä

Kymenlaakson kunnat haluavat Koksille laajan ympärivuorokautisen keskussairaalan statuksen.
Kymenlaakson kunnat haluavat Koksille laajan ympärivuorokautisen keskussairaalan statuksen.

Kouvola ja muut Kymenlaakson kunnat ovat lähettäneet vetoomuksen hallitukselle, eduskunnalle sekä sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesjohdolle, jotta Kymenlaakson keskussairaala Koks saataisiin laajan ympärivuorokautisen päivystyksen keskussairaalaksi.

Vetoomuksen allekirjoittajina ovat Kymenlaakson kaupungin- ja kunnanjohtajien lisäksi kaupungin- ja kunnanhallitusten puheenjohtajat, sekä maakuntaliiton ja Kymsoten johto.

– Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen hallitusohjelman sote-uudistuksen ytimessä ovat palvelujen yhdenvertaisuus, saatavuus, saavutettavuus, laatu sekä kustannustehokkuus, vetoomuksessa todetaan.

Allekirjoittajien mukaan laaja ympärivuorokautinen päivystys Kymenlaakson keskussairaalassa 1.1.2023 alkaen on tärkeässä asemassa hallituksen tavoitteen toteutumiseksi.

– Pääministeri Marinin hallituksen sote-lainsäädännössä on hyvinvointialueille suora velvoite hoitaa alueen palvelut itsenäisesti. Esitykset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja laiksi hyvinvointialueesta velvoittavat Kymsotea ja edellyttävät tosiasiallisesti Kymenlaakson keskussairaalaa huolehtimaan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen tehokkaasta toiminnasta.

Vetoomuksen mukaan Kymenlaakson keskussairaala vastaa jo nykyisellään hyvin laajan ympärivuorokautisen päivystävän keskussairaalan kriteereihin.

– Kriteereissä vaadituista 13 erikoisalasta Kymenlaakson keskussairaala täyttää suoraan 10 erikoisalan kriteerit. Kardiologian, neurologian ja radiologian osalta Kymsote tekee jo nykyisellään vahvaa yhteistyötä yliopistollisen keskussairaalan kanssa ja etäratkaisujen sekä konsultaation avulla vastaa lähes sellaisenaan kriteereihin.

Allekirjoittajat muistuttavat, että Kymsote ja Kymenlaakson keskussairaala ovat integroituneet vahvasti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin, ja toiminta on tukenut hyvin HYKS erva-alueen yhteistyötä.

– Kymenlaakson keskussairaalan tavoitteena on edelleen tiivistää yhteistyötä sote-lainsäädännön perusteella syntyvien uusien Uudenmaan maakuntien, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän kanssa ja toimia sairaalana, jonne HUS voi ohjata kasvavaa potilasvirtaa yhteistyön puitteissa. Laajan ympärivuorokautisen sairaalan asema vahvistaa Kymenlaakson keskussairaalan kykyä osaltaan hoitaa koko Etelä-Suomen alueen kasvavia asiakas- ja potilasvirtoja.

Hallituksen sote-esityksen mukainen Uudenmaan erillisratkaisu vaikuttaa tulevan yhteistyöalueen, nykyisen erva-alueen toimintaan, vetoomuksessa todetaan.

– Kymenlaakson julkisten toimijoiden tulee itsenäisesti varmistaa Kymenlaakson hyvinvointialueelle erikoissairaanhoidon laajat ja laadukkaat palvelut yhdenvertaisesti muiden hyvinvointialueiden asukkaisiin nähden. Laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaala turvaa alueen erikoissairaanhoidon palvelut ja Kymenlaakson maakunnan kilpailukyvyn itsenäisenä muiden maakuntien joukossa.

Allekirjoittaneiden mukaan Kymenlaakson tulevan hyvinvointialueen erityispiirteenä on kaksi vahvaa kaupunkikeskusta,

Kotka ja Kouvola.

– Kouvola on Suomen suurin kaupunki, jossa ei ole omaa keskussairaalaa. Kouvolan asukkaiden palveluiden turvaaminen vaatii laajaa ympärivuorokautista päivystystä maakunnan alueella.

Vetoomuksessa muistutetaan myös, että laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalan asemassa Kymenlaakson keskussairaala olisi jatkossa erikoislääkäreille houkutteleva työpaikka.

Kouvolan kaupunginhallitus hyväksyi kannanoton maanantain kokouksessaan.