Virolahden kunta haluaa nostaa Vaalimaa — Lappeenranta -tien kantatieksi

Luokituksen noston toivotaan lisäävän liikennettä ja edesauttavan tien kunnostusta

Virolahden kunta haluaa nostaa Vaalimaa — Lappeenranta -tien kantatieksi

Vaalimaa — Lappeenranta -tien nykyinen status ei tyydytä Virolahden kuntaa. Kunnanhallitus päätti maanantaina esittää liikenne- ja viestintäministeriölle, että nykyinen seututie-luokitus muutetaan kyseisellä tiellä kantatie -luokitukseksi

Esityksen mukaan Vaalimaa — Lappeenranta -tien nykyinen luokitus ei ole riittävän korkea, sillä tie palvelee useammankin maakunnan välistä liikennettä ja täyttää siten kantatieksi luokittelemisen kriteerit.

Luokituksen korottamista puoltavat kunnanhallituksen mukaan myös rajanylitysliikenteen tarpeet. Mikäli jollakin Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoista ilmenee ongelmia, on tarkoituksenmukaista, että liikennettä ohjataan myös tieluokituksen avulla lähimmälle toimivalle rajanylityspaikalle nopeinta ja turvallisinta reittiä pitkin, esityksessä todetaan.

Kunnanhallituksen käsityksen mukaan epätarkoituksenmukainen luokitus ohjaa reittisovellusten kautta esimerkiksi pääkaupunkiseudulta ja Lounais-Suomesta Etelä-Karjalaan ja Pohjois-Karjalaan suuntautuvaa liikennettä Vaalimaa — Lappeenranta -reittiä hitaammille ja vaarallisemmille teille. Liikennemäärät ovat siitä huolimatta olleet loppuvuodesta lähtien Vaalimaa — Lappeenranta -tiellä reippaassa kasvussa.

Kunnanjohtaja Osmo Havuahon mukaan luokituksen nostolla toivotaan myös olevan vaikutusta tien kunnossapidon tasoon ja tien kohteluun isommista parannustoimenpiteistä päätettäessä.

Maanteiden luokitusta koskevan asetuksen valmistelu on parhaillaan käynnissä liikenne- ja viestintäministeriössä. Myös Vaalimaa — Lappeenranta -yhteys on mukana kyseisessä tarkastelussa.

Tieluokkia Suomessa on valtion teiden osalta neljä. Ne ovat valtatiet, kantatiet, seututiet ja yhdystiet.

Luetuimmat