Pyhtään johtavat virkamiehet saamassa tulospalkkionsa – Kunnanhallitus käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan

Tulospalkkiojärjestelmä on ollut Pyhtäällä jo pitkään käytössä.

Kimmo Seppälä

Pyhtään kunnanjohtaja Jouni Eho on yksi tulospalkkausjärjestelmän piirissä olevista viranhaltijoista. Eho ja muut Pyhtään virkamiehet ovat jo muuttaneet kuvassa olevasta vanhasta kunnantalosta uusiin tiloihin.
Pyhtään kunnanjohtaja Jouni Eho on yksi tulospalkkausjärjestelmän piirissä olevista viranhaltijoista. Eho ja muut Pyhtään virkamiehet ovat jo muuttaneet kuvassa olevasta vanhasta kunnantalosta uusiin tiloihin.

Pyhtään johtavat viranhaltijat ovat saamassa tulospalkkiota vuoden 2019 työsuorituksistaan. Pyhtään kunnanhallitus käsittelee tulospalkkioita seuraavassa kokouksessaan. Päätösehdotusten perusteella tulospalkkioita olisi jaossa.

Kunnanjohtaja Jouni Ehon tulospalkkio on sopimuksen mukaan enintään 500 euroa kuukaudessa. Pyhtään kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat ovat käyneet kunnanjohtajan kanssa kehityskeskustelun. Sen yhteydessä Ehon tulospalkkion määräksi on arvioitu 6 422,50 euroa. Palkkio on laskettu vuoden 2018 marraskuun alusta vuoden 2019 loppuun.

Rehtori Sari Hakulisen tulospalkkioksi on määritelty enintään 270 euroa kuussa. Hakuliselle esitetään vuodelta 2019 yhteensä 3 110,40 euron tulospalkkiota.

Tekniselle johtajalle Janne Kauliolle esitetään 2 316 euron tulospalkkiota. Hänen tulospalkkionsa enimmäismääräksi on määritelty 200 euroa kuukaudessa.

Hallintojohtaja Tommi Koskisen tulospalkkion enimmäismäärä on niinikään 200 euroa kuukaudessa. Viime vuoden heinäkuun lopulla aloittaneelle Koskiselle esitetään 922,50 euron tulospalkkiota.

Johtavien viranhaltijoiden tulospalkkiojärjestelmä on ollut Pyhtäällä käytössä jo pitkään. Heidän työtuloksiaan arvioidaan vuosittain kehityskeskusteluissa. Kunnanhallitus päättää palkkioista ehdotusten pohjalta.