Meteli Kymenlaakson keskussairaalaan rakennustyömaalla jatkuu vielä ainakin kaksi kuukautta — Sairaalan odotustilassa potilaille on tarjolla korvatulppia

Potilasturvallisuuden takaamiseksi kalliota on jouduttu louhimaan pienemmillä räjähdemäärillä kuin alunperin oli tarkoitus.

Raimo Eerola

Tämän hetken arvion mukaan pahimmat meluavat työt jatkuvat vielä ainakin kaksi kuukautta. Arkistokuva
Tämän hetken arvion mukaan pahimmat meluavat työt jatkuvat vielä ainakin kaksi kuukautta. Arkistokuva

Kymen Sanomien lukija oli käynyt Kymenlaakson keskussairaalassa ja ihmetteli laajennusosan rakennustyömaalta sisätiloihin asti kuuluvaa meteliä.

— Kahtena päivänä poliklinikalla käyneenä ei voi muuta kuin ihmetellä sitä meteliä, mitä kaivinkoneet pitävät. Kuinka se voidaan sallia, eikö potilaita ja työntekijöitä ajatella yhtään, ihmetteli viestin toimitukseen lähettänyt lukija.

Onko rakennustyömaalta kantautuvasta melusta tullut teille palautetta projektijohtaja Kai Heiskanen Carea-Sairaalat Oy:stä?

— Kyllä, olemme saaneet melusta palautetta. Negatiivisin palaute tosin on tullut liikennejärjestelyistä, ei niinkään työmaan aiheuttamasta melusta. Liikenteen sujuvuus on kuitenkin parantunut kun väliaikaisjärjestelyyn on totuttu.

Oletteko mitanneet, kuinka kovaa meteli on?

— Melutasoa ei ole suoranaisesti mitattu, mutta on selvää, että melutaso ylittää työmaan läheisyydessä kuulonsuojauksen rajan. Rakennuksen sisällä raja ei ylity, mutta halukkaille on tarjolla odotustilassa kuulonsuojaukseen korvatulppia.

Voisiko metelille tehdä jotakin, jos se häiritsee potilaita tai työntekijöitä?

— Valitettavasti emme pysty vähentämään meluhaittaa kalliotontilla. Kallion louhintaan liittyvä poraus ja kalliolouheen ”rammerointi” aiheuttavat kyseisen melutason, eikä sitä voi vähentää.

— Työmaa toimii meluilmoituksen mukaisesti, eli meluavat työt voidaan aloittaa seitsemältä aamulla ja niiden on päätyttävä kello 19. Aikaikkunalla on pyritty siihen, että potilaat ja lähialueen asukkaat pystyisivät kuitenkin nukkumaan yönsä normaalisti.

Milloin kaivinkoneet poistuvat rakennustyömaalta?

— Tämän hetken arvion mukaan pahimmat meluavat työt jatkuvat vielä ainakin kaksi kuukautta. Kyseisten töiden aikataulu on venynyt, johtuen potilasturvallisuuden varmistamisesta. Sädehoitolaitteiston maksimi tärinäraja on 0,25G. Kyseinen raja on asettanut panostukselle poikkeuksellisen matalat räjähdemäärät.

— Joudumme siis louhimaan kalliota pienemmillä räjähdemäärillä, kuin alun perin oli tarkoitus. Emme saa irrotettua kalliota alkuperäisen suunnitelman mukaisia määriä ja se taas vaikuttaa maanrakennuksen aikatauluun. Potilasturvallisuus on kuitenkin prioriteetti yksi, vaikkakin vaikuttaa rakennustyön aikatauluun.

Oletteko saaneet palautetta metelistä johtajaylihoitaja Hannele Mattila Kymsotesta?
— Palautetta metelistä on tullut jossain määrin potilailta ja henkilökunnalta. Yksiköt, jotka sijaitsevat lähinnä työmaata, kärsivät eniten meluhaitasta. Niitä ovat esimerkiksi sädehoito, syöpätautien poliklinikka ja hoitokeskus, kirurgian poliklinikka ja yle-päivystys. Melu ei ole kuitenkaan jatkuvaa. Muissa yksiköissä melu häiritsee vähemmän. Tarvittaessa käytämme kuulosuojaimia tai korvatulppia. Henkilökunta ymmärtää, että uusia tiloja tarvitaan ja että rakentamisesta syntyy melua.

Lisätty johtajaylihoitaja Hannele Mattilan vastaus 25.6. klo 7.56.