Kotkan rasitteena suuret investoinnit, joille ei näy loppua: Sisäilmaongelmaisten koulujen ja päiväkotien väistötiloihinkin varaudutaan useiksi vuosiksi

Kotkan kaupungin suunnitellut investoinnit syövät kymmeniä miljoonia euroja tulevina vuosina. Samaan aikaan veroja maksavien asukkaiden osuus vähenee koko ajan. Kaupunginhallitus palautti talousarvioesityksen uudelleen valmisteltavaksi.

Raimo Eerola

Langinkosken koulu otetaan käyttöön keväällä 2020, samaan aikaan rakennettava Korkeakosken koulu syksyllä 2019. Muiden koulujen sekä päiväkotien tilannetta käsitellään talven aikana. Peruskorjauksia tai uudisrakennuksia aloitetaan aikaisintaan vuonna 2021, jolloin niihin on varattu noin 6 miljoonaa euroa.

Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö joutui maanantaina esittelemään uransa ensimmäisen alijäämäisen budjetin. Samalla hän toivoi sen olevan myös viimeinen pakkasen puolelle jäävä talousarvio.

Kotkan kaupungin ensi vuoden talousarvio on 3,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Miinusta oli jo 6,5 miljoonaa euroa, mutta syksyn aikana löydettiin säästöjä.

— Talouden tasapainottamiselle on edelleen tarvetta, alijäämän suuruusluokkakin näyttää sen, Sirviö toteaa.

Eniten kaupungin talouteen ovat vaikuttaneet verotulojen ennusteiden pettäminen koko maassa, sisäilmaongelmista kärsivien kiinteistöjen väistötilakustannukset, alueen korkea työttömyys, aleneva väestönkehitys ja väestön ikääntyminen.

Kriisikunnan arviointimenettely voidaan aloittaa, jos kunta ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää säädetyssä määräajassa. Kotkassa kumulatiivista eli kertynyttä alijäämää on ensi vuoden talousarviossa 6,9 miljoonaa euroa ja se on katettava vuoteen 2022 mennessä.

Talousarvioon ei ole sisällytetty toivotaan toivotaan -juttuja. — Esa Sirviö

Sirviön mukaan talousarviosta on tehty mahdollisimman realistinen.

— Kotkan seudulla on paljon positiivisia signaaleja, joiden realisoituminen vaikuttaa kaupungin talouteenkin. Mutta talousarvioon ei ole sisällytetty toivotaan toivotaan -juttuja, Sirviö sanoo.

Sekä palvelujohtaja Jorma Haapanen että talousjohtaja Pietu Mänttäri toteavat, ettei palveluiden säilymistä nykyisellään voida luvata kaupungin asukasmäärän vähetessä.

Kotkassa talousarvio seuraavalle vuodelle on yleensä julkaistu hieman aiemmin syksyllä. Syynä myöhempään aikaan on vuoden alussa aloittava Kymsote.

Kymsoten talousarvio perustuu kunnista siirtyvien toimintojen tämän vuoden ennusteeseen. Kunnissa piti ensin saada yhtenäiset laskentaperusteet aiemmin vaihdelleiden tilalle.

Maakuntauudistuksen vaikutusta kaupungin talouteen kuvaa hyvin toimintakate. Ensi vuonna toimintakatteen arvioidaan olevan noin 317 miljoonaa, vuoden 2021 taloussuunnitelmassa 112 miljoonaa euroa.

Investointitasoa pitäisi madaltaa

Talousjohtaja Pietu Mänttäri toteaa useamman vuoden talouden ennustamisen olevan erittäin vaikeata.

Kotkassa on Mänttärin mukaan totuttu korkeaan investointitasoon, mikä ylläpitää korkeata poistotasoa.

— Tulostasoa on vaikeata rakentaa vastaamaan sitä. Investointitaso pitäisi saada pysyvästi alhaisemmalle tasolle, mutta investointitarpeet ovat niin suuret, että tämä on vaikeaa, Mänttäri toteaa.

Ensi vuonna investointitarve on noin 30 miljoonaa euroa, talousarviossa uusille rakennuksille ja peruskorjauksille on varattu 18,6 miljoonaa euroa.

Kantasatamaan suunniteltu tapahtumakeskus ei näy kaupungin emoyhtiön talousarviossa, se toteutetaan tytäryhtiönä.

Kotkan väki vähenee vuosittain noin 500:lla

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä Kymsoteen, Kotkan kaupungin merkittävimmäksi osaksi jäävät hyvinvointilautakunnalle kuuluvat asiat.

Hyvinvointilautakunnassa puolestaan merkittävin asia tulevina vuosina on varhaiskasvatus- ja kouluverkkoselvitys. Lautakunta käsittelee selvitystä ensimmäisen kerran ensi viikon tiistaina. Lausuntokierrokselta takaisin lautakuntaan asian arvioidaan palaavan helmikuussa 2019 eli valtuusto päässee päättämään kouluista ja päiväkodeista kevättalven aikana.

Meidän on koko ajan mietittävä uusia tapoja tuottaa lakisääteisiä kunnan palveluita. — Jorma Haapanen

Väistötilojen kustannukset jatkuvat Kotkassa tulevinakin vuosina. Vuosi 2020 on varattu koulujen ja päiväkotien mahdollisten peruskorjausten ja rakentamisen suunnitteluun, rakentaminen voisi alkaa vuonna 2021. Taloussuunnitelmaan on silloin varattu yhteensä 13,6 miljoonaa euroa, joista noin 6 miljoonaa kouluille ja päiväkodeille.

Kotkan ongelmakohtia ovat väestökehitys ja väestörakenteen kehitys. Asukasluvun arvioidaan laskevan tänä vuonna lähes 500 asukkaalla. Toisena vuonna peräkkäin kaupungissa syntyy alle 400 lasta.

Työssäkäyvien ihmisten määrä on vähentynyt palvelujohtaja Jorma Haapasen mukaan lähes tuhannella kolmen vuoden aikana.

— Nämä ovat palvelutuotannon lähtökohdat. Meidän on koko ajan mietittävä uusia tapoja tuottaa lakisääteisiä kunnan palveluita, toteaa Haapanen.

Kaupunginhallitus palautti talousarvioesityksen uudelleen valmisteltavaksi. Hallitus vaati muun muassa mainintaa vuodelle 2019 talouden tasapainottamisesta. Seuraavan kerran hallitus käsittelee esitystä ensi maanantaina.

Juttua muokattu 19.11. klo 20.20: Lisätty tieto, että kaupunginhallitus palautti talousarvioesityksen uudelleen valmisteltavaksi.

Luetuimmat