Pelastajilla on oltava tilaa työskennellä – Liikenneonnettomuuspaikan luona pitää hiljentää vauhtia ja olla kuvaamatta

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmässä ollaan huolissaan pelastustyöntekijöiden turvallisuudesta. Osa kuljettajista ajaa liian vauhdikkaasti onnettomuuspaikan ohi. Myös kuvaaminen aiheuttaa vaaratilanteita.

Nuutti Nissinen

Onnettomuuspaikkaa ohitettaessa täytyy muistaa oikea tilannenopeus. Arkistokuva.
Onnettomuuspaikkaa ohitettaessa täytyy muistaa oikea tilannenopeus. Arkistokuva.

Vuosittain Suomessa tapahtuu yli 15 000 tieliikenneonnettomuutta, joista Kaakkois-Suomessa pelastustehtäviä on vuodessa noin tuhat. Keskimäärin jokaiselle päivälle osuu muutama pelastustehtävä.

Useimmiten onnettomuuspaikka sijaitsee tiealueella. Onnettomuuspaikkojen ohi ajavista ajoneuvoista on tullut yhä suurempi turvallisuusriski pelastushenkilökunnalle.

– Läheltä piti -tilanteita, joissa pelastajat tai poliisit ovat olleet vähällä jäädä ohi ajavan auton alle on koko ajan enenevässä määrin, kertoo paloinsinööri Timo Kuossari Kymenlaakson pelastuslaitokselta.

Älä pysähdy kuvaamaan onnettomuuspaikalle

Onnettomuuspaikkojen ohi liian vauhdikkaasti ajavat kuljettajat aiheuttavat vaaraa pelastajille. Vaaraa aiheutuu myös kuljettajista, jotka ottavat älypuhelimillaan valokuvia tai videota onnettomuuspaikasta ja uhreista.

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmän mukaan vaaratilanteita tulee, kun keskitytään kuvaamiseen eikä onnettomuuspaikan turvalliseen ohittamiseen. Kuvaaminen on työryhmän mukaan myös hyvin epäkunnioittavaa onnettomuuden uhreja ja heidän omaisiaan kohtaan.

Pelastuslaitos varmistaa työturvallisuutta monin keinoin

Onnettomuuksilta on toistaiseksi vältytty, koska pelastushenkilökunta on ollut valppaana. Toisaalta tässä menee huomiota pois varsinaisesta pelastustehtävästä.

– Aihe herättää paljon keskustelua ja huolta pelastushenkilökunnan kesken, eikä tilanne ole missään nimessä hyväksyttävä, sanoo Kuossari.

Pelastuslaitos on ottanut käyttöön uusia keinoja työturvallisuuden varmistamiseksi. Näitä ovat lisäyksiköiden käyttö ja pelastusajoneuvojen sijoittelu onnettomuuspaikan suojaamiseksi.

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusryhmään kuuluu ELY-keskus, poliisi, pelastuslaitos ja muiden sidosryhmien edustajia.

Muistilista

Onnettomuustilanteet

Jos saavut ensimmäisenä onnettomuuspaikalle

Pysäköi ajoneuvosi tien reunaan. Kytke heti hätävilkut.

Varmista oma turvallisuutesi. Tee itsesi näkyväksi. Pue heijastinliivi ja käytä pimeällä lamppua.

Tee tilannearvio ja pyri selvittämään, mitä on tapahtunut. Selvitä, onko loukkaantuneita. Arvioi avun tarve.

Tee hätäilmoitus numeroon 112.

Estä lisäonnettomuudet ja varoita muuta liikennettä. Käytä hätävilkkuja ja vie varoituskolmio 100–150 metrin päähän onnettomuuspaikasta.

Jos pelastushenkilökunta on jo paikalla

Ohita onnettomuuspaikka riittävän alhaisella nopeudella.

Unohda kuvaaminen ja jätä pelastajille työrauha.