Hamina ei jätä Kymsotea

Perussuomalaisten Peter Muurman esitti kaupunginhallitukselle, että Hamina aloitta valmistelun Kysotesta irtautumiseksi.

Hamina ei jätä Kymsotea

Haminan kaupunki aikoo jatkossakin pysyä kuntayhtymä Kymsoten jäsenenä. Haminan eroamista Kymsotesta esitti maanantaina kaupunginhallituksen budjettikäsittelyssä Peter Muurman (ps.). Esitys ei kuitenkaan saanut hallituksen enemmistön puoltoa.

Esityksen mukaan Kymsote ja sen operatiivinen johto ovat epäonnistuneet tehtävissään, erityisesti asetettuihin tavoitteisiin ja annettuihin lupauksiin nähden. Muurmanin mukaan kuntalaisten palvelutaso on heikentynyt ja heikentyy edelleen, mutta kuntien maksuvelvollisuudet ovat kuitenkin nousseet.

Esityksessään Muurman arvostelee Kymsoten operatiivista johtoa siitä, ettei sen hallinnollinen toimintakyky ole ollut luottamusta herättävää. Muurmanin esityksen mukaan Haminan tulisi erota vapaaehtoisesta kuntayhtymästä vuoden 2019 aikana, jolloin kaupungin 79 miljoonan euron maksuosuus Kymsotelle säilyy vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa, mutta tulisi poistaa taloussuunnitelmasta 2021-2022.

Esityksen mukaan valmistelut sote-järjestelyvastuun siirtämiseksi takaisin kaupungille tulisi käynnistää viipymättä. Muurman sai esitykselleen vain Ari Rinteen (ps.) tuen.