Kotkan kaupunki ei säilytä satamakonttorirakennusta – Päätös syntyi kaupunginhallituksessa äänestyksen jälkeen

Taloon tutustuneiden asiantuntijoiden mukaan rakennuksessa on niin paljon vaurioita, että sillä olisi jatkokäyttöä vain rakennusosien osalta.

Kimmo Seppälä

Kotkan kaupunki ei aio säilyttää Ruukinkadulla sijaitsevaa vanhaa satamakonttorirakennusta.
Kotkan kaupunki ei aio säilyttää Ruukinkadulla sijaitsevaa vanhaa satamakonttorirakennusta.

Kotkan kaupunki ei aio säilyttää Ruukinkadulla sijaitsevaa vanhaa satamakonttorirakennusta. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa keskiviikon kokouksessaan ja päätti, ettei kaupunki hanki rakennusta tai sen rakennusosia itselleen.

Vanhan satamakonttorin säilyttämistä esitettiin valtuustotoiveessa samalla, kun kyseisen korttelin kaavaehdotusta käsiteltiin. Valtuustotoiveen jälkeen Kotkan kaupunki on selvittänyt rakennuksen kohtaloa kolmesta eri näkökulmasta.

Yksi vaihtoehto olisi ollut säilyttää rakennus nykyisellä paikallaan. Toisessa vaihtoehdossa rakennus olisi purettu ja purkamisen jälkeen siirretty ja joko varastoitu tai luovutettu uudelle omistajalle. Kolmas näkökulma on ollut sen selvittäminen, onko rakennuksessa mitään siirrettäviä tai säilytettäviä rakennusosia.

Ostaminen ja kunnostaminen veisi yli miljoonan

Rakennuksen säilyttäminen nykysijoillaan olisi tullut kaupungille kaikkein kalleimmaksi, koska kaupunki olisi joutunut ostamaan sekä tontin että rakennuksen itselleen.

Taloon tutustuneiden arkkitehtien mukaan olisi ollut hyvin epätodennäköistä, että rakennusta olisi nykykuntoisena saatu myydyksi eteenpäin. Sen sijaan kaupunki olisi todennäköisesti joutunut myös kunnostamaan ja osittain uudelleen rakentamaan talon.

Tontin ostamisen sekä talon kunnostuksen kokonaiskustannusten arvioitiin nousevan alimmillaan 1,3 miljoonaan euroon. Korjattuun rakennukseen olisi voitu löytää käyttöä ja vuokralaisia, mutta kaupungin laskelmien mukaan vuokratuotoilla ei pystyttäisi kattamaan korjauksen pääomakustannuksia.

Kimmo Seppälä

Ruukinkadun oranssinpunainen rakennus liittyy Kotkan sataman historiaan.
Ruukinkadun oranssinpunainen rakennus liittyy Kotkan sataman historiaan.

Talossa on ollut tulipalo ja pitkäaikaista vesivuotoa sisään

Satamakonttorin arvioivat arkkitehdit Jarkko Puro ja Oskari Orenius. Heillä on sekä muodollista oppia että henkilökohtaista kokemusta hirsirakenteista ja niiden uudelleen käytöstä. He myös tuntevat siirrettävien hirsirakenteiden markkinoita.

Satamakonttorissa tehtiin aistinvarainen arviointi, jossa rakennusrunkoa tarkasteltiin avaamalla seinien pintoja. Arvioinnissa kävi ilmi, että talossa on ollut tulipalo sekä pitkäaikaista vesivuotoa sisään. Rakennusrungon hirret vaikuttivat pääosin kuivilta ja kovilta, mutta rakennuksessa oli vesilammikkoa tai kosteutta kaikissa kerroksissa. Myös palovaurioita, seinän vierestä näkyvä lattiasieni sekä paikoin vaarallisen lahoa lattiaa löytyi.

Puron ja Oreniuksen johtopäätös olikin, että kaikki vauriot huomioon ottaen satamakonttorilla on jatkokäyttöä ja kysyntää vain rakennusosien osalta. Nykyisen rakennusrungon asuinkäyttö muodostaisi asukkaille terveysriskin.

Kaupunki ei hanki rakennusosia itselleen edes kierrätettäväksi

Steveco ja purkuyritys ovat jo keskenään sopineet purku-urakasta. Kyseinen urakka olisi voitu vaihtaa säilyttävään purkuun, joka on tavanomaista purkamista kalliimpaa. Tällöin kaupungin maksettavaksi olisi tullut noin 85 000 euroa. Summa sisältää myös varastointikulut.

Kaupunginhallituksen enemmistön mielestä Kotkan kaupungin ei kuitenkaan ole mielekästä hankkia rakennusosia itselleen edelleen kierrätettäväksi.

Kokoomus oli kaupunginhallituksessa toista mieltä

Kaupunginhallituksen päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Kokoomuksen ryhmä oli sitä mieltä, että Kotkan kaupungin pitäisi esittää Steveco Oy:lle satamakonttorin purkamista niin, että rakennusosat voidaan säilyttää ja mahdollisesti pystyttää myöhemmin uudelleen.

Rakennuksen mahdollisesta uudelleen pystyttämisestä ja sen paikasta Kantasataman lähiympäristössä olisi kokoomuksen mielestä pitänyt päättää myöhemmin erikseen. Lisäksi ehdotettiin, että kyseistä tarkoitusta varten valtuustolle esitetään lisämäärärahan myöntämistä. Kokoomuksen ehdotus hävisi äänestyksen lukemin 9–4.

Kokoomuksen ryhmä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Juttua täydennetty 19.11. kello 14.35, kun Kotkan kaupungilta oli tullut täydennys keskiviikkoiseen tiedotteeseen.