Kotkassa yksityiset tukevat kunnallista päiväkotitarjontaa

Sari Tauru

Karhuvuoren Touhula-päiväkoti päästiin rakennusvaiheessa suunnittelemaan lasten liikuntatarpeiden mukaiseksi.

Kotkan kaupungilla on kaikkiaan 22 kunnallista päiväkotia. Näistä neljä on Kotkansaarella, seitsemän Länsi-Kotkassa ja yksitoista Karhulassa.

Kaikkiaan kunnallisissa päiväkodeissa on noin 1 300 lasta, esiopetuksessa noin 450 ja perhepäivähoidossa noin 80 lasta.

Kaikkiaan kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on noin 1 800 lasta.

Kotkassa on lisäksi kaikkiaan seitsemän yksityistä päiväkotia sekä yksi ryhmäpäiväkoti.

— Meillä on tällä hetkellä hyvä tilanne päiväkotien suhteen, kertoo Kotkan kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Raili Liukkonen.

Paikkojen määrä kunnallisissa päiväkodeissa riippuu Liukkosen mukaan lasten iästä. Pienimpiä lapsia päiväkotiryhmissä on neljä kasvattajaa kohti.

Päiväkodit täyttyvät syksyn mittaan vanhempien lomien loppuessa.

— Tällä hetkellä Kotkassa on riittävästi paikkoja päiväkodeissa. Tosin kaikille lapsille emme voi taata, että he saisivat paikan lähimmästä päiväkodista, sanoo Liukkonen.

Esiopetusikäisille pyritään löytämään paikka kodin läheltä, koska heille on löydyttävä myös koulupaikka mahdollisimman läheltä.

Yksityiset päiväkodit ovat Liukkosen mukaan hyviä täydentämään kunnallista palveluverkkoa.

Liukkosen mielestä on myös hyvä, että yksityiset tarjoavat vaihtoehtoisia palveluita.

— Meillä kunnallisessa päiväkotiverkossahan ovat teemapäiväkoteja vain englannin- ja ruotsinkieliset päiväkodit sekä Otsonkallion päiväkoti, joka pääsi vihreän liiton päiväkodiksi ympäristökasvatuksellaan, sanoo Liukkonen.

Liukkonen uskoo myös yksityisillä päiväkodeilla olevan vetoa.

— Olen ainakin kuullut, etteivät kaikki halukkaat ole niihin mahtuneet.

Timo Suurnäkki

Uusimmat uutiset