Kotkan Kantasataman outlet-suunnitelmat hylätty kokonaan — Uusissa visioissa mainittuina ovat satamalogistiikan turvallisuuspuisto, yrityskiihdyttämöt ja merellinen sauna

Kaupunki haluaa purkaa outletin maankäyttö- ja maanvuokrasopimukset. Ratkaisuun pyritään edelleen neuvottelemalla. Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannosen mukaan sopimukset voidaan purkaa myös yksipuolisesti.

Kimmo Seppälä

Kotkan Kantasatamassa toteutumassa olevia asioita ovat tapahtumakeskus, yrityskeskus ja ammattikorkeakoulun kampus. Alueelle on suunniteltu lisäksi muun muassa risteilymatkailun lisäämistä ja joukkoliikenteen yhteyksien vahvistamista. Outletia ei ole tulossa.
Kotkan Kantasatamassa toteutumassa olevia asioita ovat tapahtumakeskus, yrityskeskus ja ammattikorkeakoulun kampus. Alueelle on suunniteltu lisäksi muun muassa risteilymatkailun lisäämistä ja joukkoliikenteen yhteyksien vahvistamista. Outletia ei ole tulossa.

Outlet ei ole enää mukana Kotkan Kantasataman suunnitelmissa. Kaupallisen hankkeen hylkäämiseen liittyvät jo tehtyjen sopimusten purkaminen. Kotka Old Port -hankkeessa Kotkan kaupunki neuvottelee maankäyttösopimuksen purkamisesta Kotkan Kantasataman kehitys Oy:n ja hankekehittäjä Cameron Sawyerin kanssa.

Sawyerin Kotkan Kantasataman Outlet Oy:n kanssa kaupungilla on maanvuokrasopimus, jonka purkamista yhtiö on itse pyytänyt.

Kotkan kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen esitteli ajatuksia Kantasatamasta kaupunginvaltuustolle maanantaina tiedonantokokouksessa.

— Maankäyttösopimuksen purkamisessa on pyritty neuvottelutulokseen. Tilanne on vielä jonkin verran avoin. Sopimus tullaan päättämään neuvottelutuloksen kanssa tai ilman, Hannonen totesi.

Lopullinen päätös sopimusten päättämisestä tehdään valtuustossa.

Tapahtumakeskus, kampus ja yrityskeskus toteutumassa

Outletin jäljiltä Kantasataman tulevaisuudenkuva on Hannosen mukaan monelta osin avoin. Viime vuonna valmistunut asemakaavaluonnos mahdollisti uudenlaisen ydinkorttelin luomisen Kantasatamaan. Sen lisäksi alueelle jää vielä suuri alue vapaaksi.

Ydinkortteliin ovat toteutumassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin kampus, Cursorin yrityskeskus, Kotkan tapahtumakeskus ja hotelli.

— Hotelli ei ole vielä varmistunut, parhaillaan on valmistumassa liiketoimintaselvitys, Hannonen kertoi.

EU-rahoitusta Kantasatamaan?

Kaupunkisuunnittelussa on pohdittu, miten Kantasatamassa voitaisiin toteuttaa Kotkalle uudenlainen alue. Hannonen esitteli ajatuksia tutkimisen ja kehittämisen alueesta sekä oppimisen kaupungista, jossa opittaisiin tulevaisuudessa arvokkaiksi nousevia asioita ja houkuteltaisiin nuoria kaupunkiin.

Yhtenä ajatuksena on hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria, kuten satamaa ja sen toimintaa ja alueelle tulevia ihmisvirtoja. Kantasatamaan voitaisiin luoda esimerkiksi satamalogistiikan turvallisuuspuisto tai yrityskiihdyttämöjä.

— Ajatus on käyttää alustana vanhaa ja uutta sataman rakennuskantaa ja luoda toimintaa, joka voi vahvistaa kotkalaista identiteettiä, Hannonen kuvaili.

Hannosen mukaan monissa merikaupungeissakin kiinnostavimmat paikat ovat syntyneet aitoudesta ja tekemisestä, eivät suunnitelluista hankkeista. Yksi ajatus kokoontumispaikasta alueella olisi puisto.

Yksi mahdollisuus kehittää aluetta ja Kotkaa olisi EU-rahoituksen hakeminen.

Hannonen esitteli valtuustolle Urban Innovative Actions -ohjelmaa, jonka tarkoitus on tukea innovatiivisia kaupunkihankkeita. Rahoitusta voivat saada uudenlaiset ja luovat hankkeet, enintään 5 miljoonaa euroa enintään kolme vuotta kestävään hankkeeseen. Hakuaika on joulukuussa.

Rahoitusta voivat hakea yli 50 000 asukkaan kaupungit. Kotkassa asukkaita on tällä hetkellä noin 52 400.

— Xamk, Ekami ja Cursor olisivat mukana. Lisäksi Aalto-yliopiston yrittäjyyskoulutus on kiinnostunut, Hannonen sanoi.

Suunnitelmien ollessa edelleen auki Pekka Posti (sd.) kysyi, voitaisiinko uusi uimahalli rakentaa Kantasatamaan, jossa se palvelisi niin kotkalaisia kuin matkailijoitakin. Hannosen mukaan asiaa voidaan miettiä.

— Olemme yrittäneet edistää enemmän mereen perustuvaa sauna-yritystä, Hannonen kertoi.

Joona Mielonen (vas.) toivoi, että Kantasatamaan löydettäisiin jotakin sellaista, mitä ei ole tehty muualla. Petri Pietiläinen (vihr.) pohti, voisiko Kantasatamasta rakentua alue, joka tuottaisi itse kaiken tarvitsemansa sähkön ja lämmön, myös viilennyksen.

— Se ei olisi pelkästään hiilineutraali vaan jopa negatiivinen, Pietiläinen sanoi.

Uusimmat uutiset