Taloustutkimus: Itäinen rantarata avaa uuden työssäkäyntialueen ja lisää junaliikennettä merkittävästi enemmän kuin vaihtoehtoinen linjaus

Tuoreen tutkimuksen mukaan Itäinen rantarata olisi erittäin hyödyllinen myös tavaraliikenteelle.

Jussi Lopperi

Taloustutkimuksen mukaan Itäinen rantarata lisäisi nettomatkustajamääriä 3,8 miljoonalla vuodessa ja tehostaisi Savonradan tavarajunaliikennettä. Arkistokuva Savonradalta.
Taloustutkimuksen mukaan Itäinen rantarata lisäisi nettomatkustajamääriä 3,8 miljoonalla vuodessa ja tehostaisi Savonradan tavarajunaliikennettä. Arkistokuva Savonradalta.

Taloustutkimuksen tuore tutkimus on Itäisen rantaradan puolestapuhujille herkullista luettavaa. Helmikuussa julkaistussa tutkimuksessa vertaillaan Itäradan ja Itäisen rantaradan vaikutuksia henkilö- ja tavaraliikenteeseen.

Taloustutkimuksen mukaan Itäinen rantarata loisi uusia työssäkäyntialueita kahteen eri paikkaan. Yksi työssäkäyntialue syntyisi pääkaupunkiseudun ja itäisten rannikkokaupunkien välille, toinen Kotkan ja Haminan seudun sekä Lappeenrannan ja Imatran seudun välille. Taloustutkimuksen mukaan ratalinjauksista nimenomaan itäinen rantarata palveleekin parhaiten hallituksen työllisyystavoitteita.

Itäisen rantaradan arvioidaan lisäävän työmatkojen määrää 845 000 matkalla vuodessa. Matkoista 705 000 suuntautuisi Haminan–Kotkan seudulta ja Loviisasta länteen. Loput matkat tapahtuisivat Haminan–Kotkan seudun ja Lappeenrannan–Imatran seudun välillä.

Taloustutkimuksen mukaan työmatkaliikenteessä on myös suuri kasvupotentiaali.

– Vetovoimaisten merellisten kaupunkien kohtuuhintainen asuminen houkuttelisi uusia asukkaita ratayhteyden myötä. Mikäli rannikolle muuttaa 40 000 uutta asukasta, joista 10 000 pendelöi, tulee uusia työmatkoja runsaat 4 miljoonaa vuodessa. Tämä osoittaa rannikon potentiaalin, joka ei pääse toteutumaan ilman ratayhteyttä, sanotaan Taloustutkimuksen tiedotteessa.

Nettomatkustajamäärä kasvaisi enemmän kuin Kouvolan linjauksessa

Taloustutkimus on laskenut, että Itäisen rantaradan myötä rautateiden nettomatkustajamäärä kasvaisi 3,8 miljoonalla vuodessa.

Mikäli itärata rakennettaisiin Porvoon kautta Kouvolaan, nettolisäys olisi 2,3 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Näin siksi, että ratalinjaus Porvoon kautta Kouvolaan vähentää merkittävästi vuonna 2006 valmistuneen Lahden oikoradan sekä Lahden ja Kouvolan välisen rataosuuden liikennettä.

Tavaraliikenteellekin paljon myönteisiä vaikutuksia

Tutkimuksessa käytiin läpi myös ratalinjauksen vaikutusta tavaraliikenteeseen. Siinäkin Taloustutkimus löytää itäistä rantarataa puoltavia seikkoja.

Itäinen rantarata tehostaisi Suomen suurimman yleis- ja vientisataman eli Haminan–Kotkan sataman toimintaedellytyksiä sekä elinkeinoelämän kuljetuksia Joensuusta, Lappeenrannasta ja Savon radalta.

Taloustutkimuksen mukaan on selvää, että lisääntynyt tavaraliikenne myös työllistäisi enemmän.

– Tämä potentiaali on erityisen tärkeää alueelle, jossa on Etelä-Suomen korkeimpia työttömyysasteita, sanotaan tiedotteessa.

Tutkimuksen mukaan itäinen rantarata myös sujuvoittaisi tavarajunaliikennettä muualla rataverkossa. Linjaus vähentäisi tavarajunaliikennettä jo nyt ylikuormitetulla Lahti–Kouvola–Lappeenranta-välillä sekä tehostaisi tavarajunaliikennettä Savon- ja Karjalan-radoilla.