Kotkassa käynnistyi haku englanninkieliseen esiopetukseen

Katja Juurikko

Kotkassa käynnistyy kaksikielinen esiopetus, jos ryhmä saadaan täyteen. Kuvituskuva.
Kotkassa käynnistyy kaksikielinen esiopetus, jos ryhmä saadaan täyteen. Kuvituskuva.

Kotka aikoo käynnistää kaksikielisen esiopetuksen elokuussa 2018. Ryhmän opetuskielet ovat suomi ja englanti.

Esiopetuksen tavoitteena on hyödyntää lasten varhaisen kielenoppimisen herkkyyskautta tarjoamalla tavanomaista esiopetusta monipuolisempaa kielikasvatusta, kaupungin viestinnästä kerrotaan. Opetuksessa rakennetaan pohjaa elinikäiselle kielten opiskelulle.

Kaksikielisessä esiopetuksessa toiminta suunnitellaan siten, että molemmat kielet kehittyvät rinnakkain. Opetuksesta vähintään 25 prosenttia toteutetaan englanniksi.

Kaksikielinen eskari alkaa Haukkavuoren koululla, jos siihen on riittävästi hakijoita. Minimiryhmäkoko on 13 oppilasta. Ryhmään voi hakea koko Kotkan kaupungin alueelta. Huoltaja vastaa esioppilaan kuljetuksesta.

Kaksikieliseen esiopetukseen haluavilta ei edellytetä englannin kielen taitoa. Kaupungin mukaan osallistuminen kaksikieliseen esiopetukseen ei takaa automaattisesti paikkaa kaksikieliseen perusopetukseen, eikä toisaalta kaksikielistä esiopetusta edellytetä kaksikieliseen perusopetukseen pääsemiseksi. Kaksikieliseen esiopetukseen haetaan samanaikaisesti ja samalla lomakkeella muun esiopetuksen kanssa.

Kotkassa kaksikielinen ekaluokka aloitti viime vuoden elokuussa. Kaupungin viestinnästä kerrotaan, esiopetus tukee oppimispolun jatkuvuutta varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.