Kymenlaakson keskussairaalan torniosan ylimmille kerroksille aiotaan hakea purkulupaa

Lopullinen päätös purkamisesta tai uuden laajennusosan rakentamisesta tehdään kuitenkin vasta kesällä.

Raimo Eerola

Kymsoten hallitus esittää haettavaksi purkulupaa Kymenlaakson keskussairaalan torniosan viidelle ylimmälle kerrokselle.
Kymsoten hallitus esittää haettavaksi purkulupaa Kymenlaakson keskussairaalan torniosan viidelle ylimmälle kerrokselle.

Kymsoten hallitus aikoo hakea lupaa Kymenlaakson keskussairaalan torniosan purkamiselle. Asia on hallituksen käsittelyssä perjantaina.

Carea-Sairaalat Oy:n toimitusjohtaja Helena Kinnunen toteaa esityksessään, että Koksin torniosa on saavuttanut elinkaarensa lopun teknisesti ja toiminnallisesti. 1960-luvulla rakennettu sairaala vaatisi peruskorjauksen ja julkisivuremontin. Kustannuksiltaan torniosan korjaus tulisi yhtä kalliiksi kuin uudisrakentaminen.

Purkulupaa haetaan sairaalan viidelle ylimmälle kerrokselle. Nykyisestä sairaalasta jäisi käyttöön kolmas kerros, jonka päälle rakennettaisiin uudet tilat ilmanvaihtokoneille.

Torniosasta ei saada nykyaikaisia sairaalatiloja

Torniosan kantava rakenne on paikalla valettua betonia. Torniosaa ei saada korjattua nykyaikaisiksi vuodeosastoiksi, joissa lähtökohtana ovat yhden tai kahden potilaan huoneet.

Uudisrakennuksessa tilat olisivat toiminnallisesti paremmat ja kerrosneliöitä tarvittaisiin vähemmän, koska uudessa rakennuksessa toiminnot voidaan sijoitella tehokkaammin. Toisen laajennusosan hyvä puoli on myös sijainti, jossa sekä potilaiden että tavaroiden kuljettaminen saadaan sujuvammaksi.

Sairaalan alueella käytettävissä oleva rakennusoikeus loppuu, jollei torniosaa pureta. Samoin kustannuksia tulisi lisää, koska alueelle pitäisi rakentaa nykyistä enemmän väestönsuojia. Kustannukset voisivat nousta noin 20 miljoonaa euroa.

Esityksessä muistutetaan, että purkulupa ei tarkoita sitä, että torniosan ylimmät kerrokset olisi pakko purkaa. Luvan voi jättää käyttämättä, mikäli päädytäänkin peruskorjaukseen. Myös purettavien kerrosten määrää voidaan muuttaa.

Koksin vanha torniosa on Kymsoten omaisuutta, joten päätös purkuluvan hakemisesta pitää käsitellä kuntayhtymän hallituksessa.

Kommentoidut