Kymsoten johtajaylilääkärin virka uudelleen hakuun — Hallinto-oikeus kumosi edellisen valinnan

Viran hakuprosessista valittanut Marja-Liisa Mäntymaa toimii tällä hetkellä väliaikaisena johtajaylilääkärinä. Kesällä uudeksi johtajaylilääkäriksi valittu Arto Toivanen on palannut käsikirurgin työhön.

Katja Juurikko

Kymsote hakee johtajaylilääkäriä uudelleen lokakuussa.
Kymsote hakee johtajaylilääkäriä uudelleen lokakuussa.

Kymsoten johtajaylilääkärin virka tulee uudelleen hakuun lokakuussa. Kymsotea edeltänyt sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea valitsi kesäkuussa 2018 johtajaylilääkärin virkaan lääketieteen lisensiaatti Arto Toivasen.

Kaksi muuta virkaa hakenutta, Ari Ronkainen ja Marja-Liisa Mäntymaa, valittivat päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, joka kumosi Toivasen valinnan.

Perusteena päätöksessä oli muun muassa liian lyhyt, kesälomakauteen ajoittunut hakuaika. Ilmoituksen haettavasta virasta pitäisi olla yleisessä tietoverkossa 14 vuorokauden ajan. Carean ilmoitus oli esillä viikon.

Lisäksi hallinto-oikeus katsoi, ettei hakumenettely ollut tasapuolista, koska avoimesta virasta oli ilmoitettu puhelimitse Mäntymaalle, mutta ei muille.

Johtajaylilääkärin virkaa on väliaikaisena hoitanut toinen edellisestä hausta valittaneista eli Mäntymaa 1. syyskuuta 2019 alkaen. Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen kertoo tehneensä päätöksen Mäntymaan toimimisesta tehtävässä.

— Arto Toivanen on omasta pyynnöstään siirtynyt takaisin kliiniseen työhön, käsikirurgian ylilääkäriksi. Tämä ehdotus tuli häneltä jo alkukesästä, Niiranen sanoo.

Mäntymaa toimii va. johtajaylilääkärinä siihen saakka, kunnes vakinainen viranhaltija on valittu.

Viran asettaa haettavaksi Kymsoten hallitus, joka kokoontuu seuraavan kerran 11. lokakuuta. Hallitus määrittelee viran hakuajan sekä sen, missä haettavasta virasta ilmoitetaan.

Niirasen mukaan Kymsoten hallitus valitsee uuden johtajaylilääkärin marraskuun aikana.