ELY-keskus vei Zsarin mainostorniluvan oikeuteen — Tornin väitetään haittaavan tienkäyttäjien keskittymistä ja kilpailevan huomiosta tieinformaatiotaulun kanssa Vaalimaalla

Sijoituslupaa perustellaan muun muassa sillä, että mainostorni sijaitsee moottoritien turva-alueen ulkopuolella.

ELY-keskus vei Zsarin mainostorniluvan oikeuteen — Tornin väitetään haittaavan tienkäyttäjien keskittymistä ja kilpailevan huomiosta tieinformaatiotaulun kanssa Vaalimaalla

Pirkanmaan ELY-keskus on valittanut Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Virolahden rakennuslautakunnan myöntämästä mainospylonin eli mainostornin sijoitusluvasta. Lautakunta hyväksyi huhtikuussa Zsar Oy:n tekemän oikaisuvaatimuksen kunnan vs. rakennustarkastajan tekemään päätökseen, jossa vs. rakennustarkastaja oli hylännyt Zsar Oy:n toimenpidelupahakemuksen mainostornin sijoittamiseksi moottoritien varteen Vaalimaalle. Oikaisuvaatimuksen hyväksyminen merkitsi, että Zsar Oy sai luvan sijoittaa mainostornin hakemalleen paikalle.

ELY-keskus vastusti jo aikaisemmin

Pirkanmaan ELY-keskus oli jo tuolloin antanut lausunnon, jossa se vastusti mainostornin sijoittamista Zsarin haluamaan kohtaan moottoritien varteen. ELY-keskuksen lausunnossa todettiin muun muassa: ”Huomioiden kyseessä olevan tieosuuden liikennemäärän, liikenteen ohjauslaitteiden ja kiertoliittymän läheisyyden tienkäyttäjältä vaatima erityinen tarkkaavaisuus, voidaan kyseiselle tieosuudelle sijoitettavan mainoksen katsoa lisäävän kuljettajalle kohdistuvaa havaintoärsykkeiden määrää ja siten heikentävän liikennesuoritukseen keskittymistä, joka vaarantaa liikenneturvallisuutta.”

Lautakunta perusteli omaa päätöstään sillä, että mainostorni tulee alueelle, joka on asemakaava-aluetta. Lisäksi torni sijaitsee taajama-alueen ulkopuolella, moottoritien varressa, mutta sen turva-alueen ulkopuolella.

Zsar oli omassa oikaisuvaatimuksessaan lisäksi todennut, että mainostornin sisältö koostuu kauppojen logoista eikä vaadi autonkuljettajan pitkäaikaista huomiota. Myöskään mainostorni ulkoasua ei voi sekoittaa liikenteenohjaustauluihin.

Vie liikaa huomiota

Oikeudelle toimittamassaan valituksessa ELY-keskus toteaa Zsarin mainostornin paikan olevan juuri ennen ELY-keskuksen sijoittamaa tieinformaatiotaulua sekä Vaalimaan kiertoliittymän ja eritasoliittymän välisellä opastusalueella. Valituksessa painotetaan, ettei mainos saa sijainnillaan kilpailla tienkäyttäjän huomiosta liikenteen ja liikenteen ohjauslaitteiden kanssa. ELY-keskus vaatii siten hallinto-oikeutta kumoamaan lautakunnan päätöksen.